Strategier logotyp

Huvudmeny

Strategier Aktuellt

Svenska Neufeld-institutet – se nya hemsidan!

Hitta recenserade böcker i Strategier

Vem skriver i Strategier?

Strategiers unika spridningsrätt

Sagt om Strategier

Strategiers historia

Prenumerera på Strategier nu!


Synpunkter och tips mottages tacksamt av:

webmaster@strategier.se

Hem

Order

Prenumerera

Om oss

Läs artiklar

Logga in

Kontakta oss

saktuelltjan13Uppsala 15 januari 2013

Strategier tar nya steg!

Bästa Strategier-läsare!

God fortsättning! Nyheter från Strategier 2013:

Strategier-seminariet på Kunskapskanalen
Strategier har alltid legat i framkanten gällande pedagogik, lärande och växande vilket då och då öppnar ett bredare fönster. I november 2012 filmade Kunskapskanalen hela Strategier-seminariet med dr Gordon Neufeld på temat, "Varför lyssnar inte Kalle på sin lärare?". Seminariet har blivit mycket uppskattat och Strategier har fått många tack-mail. Läs mer om hur du kan se seminariet på UR Play.

Global Home Education Conference i Berlin 2012
Pedagogisk utveckling sker idag inte bara inom skolan utan även nya skolformer ger sina bidrag. Den snabbast växande skolformen på senare år i västvärlden är hemundervisning där en del föräldrar själva undervisar sina barn. Forskningen visar att det fungerar även framgångsfaktorerna är annorlunda än i skolan. I november 2012 hölls världens första globala hemundervisningskonferens. Snart kommer ljud och videoinspelningar från konferensen att finnas tillgängliga. Strategier kommer att informera.

Dr Gordon Neufeld åter till Sverige första veckan i juni
Strategier har lyckats få dr Gordon Neufeld åter till Skandiavien i månadsskiftet maj-juni. Arrangemangen är inte klara ännu men det blir en par nya evenemang på några nya teman, och kanske också på nya orter. Håll utkik i Strategier. (De som inte prenumererar kan skriva upp sig på vår utskickslista.)

Neufeld-institutets distansutbildning Intensive One börjar i Sverige i februari
I februari börjar ytterligare ett kurstillfälle med dr Neufelds distanskurs Intensive One med svensk handledning. Kursen består av självstudier med dvd-skivor och åtta möten genom videokonferens – en dator med webbläsare och internet räcker.
Mer information på: www.strategier.se/intensive_one_se.html
Anmälan: www.strategier.se/anmalan_one.html.

Synpunkter, tips och frågor är alltid välkomna! Kontakta mig på kontaktsidan.

Bästa vinterhälsningar

Jonas Himmelstrand, redaktör

PS. Om du ännu inte prenumererar på StrategierVälkommen som prenumerant idag – Strategier för att Lära & Växa.

Nyhetsarkiv:


Strategiers syfte är att inspirera och fortbilda människor
att lära och växa – individuellt, i teamet, i organisationen och i samhället.