Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

skopieringsapparatmodStrategiers unika spridningsrätt

Organisationer och företag som prenumererar på Strategier får sprida Strategier på mottagaradressen. Det har varit vår policy ända sedan starten, även om tekniken var annorlunda med papper och kopieringsapparat.

Observera att en Strategier-artikel bara får spridas i sin helhet med vår logo, artikelförfattare och copyrighttext.

Vi i redaktionen vill att ni sprider breven, med tanke på att sprida goda idéer och främja diskussion om mänsklig potential.

Så här får du bäst nytta av Strategier och spridningsrätten:

Lycka till med att sprida Strategier och därmed utvecklande tankar om mänsklig potential.

Strategier Online IP
För de som vill göra Strategier Online databasen extra lättillgänglig på arbetsplatsen finns prenumerationsformen Strategier Online IP där vi öppnar databasen så att ingen inloggning behövs från den prenumererande IP-adressen. Kontakta oss för mer information och offert.


Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla
mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.


AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN