Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Strategier för mänsklig potential

Kanske Sveriges enda publikation för ett av de evigt mest intressanta ämnena – hur vi utvecklar mänsklig potential.

mod2Varje samhälles viktigaste uppgift är att sätta en ny generation till världen så att det mänskliga projektet kan fortsätta. Näst viktigast är att utveckla mänsklig potential hos varje ny generation i form av kunskap, färdigheter, mognad och värden så människan kan ta hand om den planet vi idag dominerar med vår närvaro.

Mänsklig potential – viktigare än någonsinmod
Dagens globala utmaningar gör mänsklig potential viktigare än kanske någonsin tidigare. Aldrig förr har så mycket stått på spel för mänskligheten. Den generation som växer upp idag behöver mer än någonsin växa, utvecklas och mogna till sin fulla mänskliga potential för att ta sig an morgondagens utmaningar.

Utvecklingsbrevet Strategier för mänsklig potentialbildstrategier2
Strategier skriver om mänsklig potential inom dagsaktuella områden. En huvudartikel, ett bevingat ord, en recension eller opinion, och ett tänkvärt tips ges ut i Strategier varannan vecka 22 gånger om året. Vår ambition är inte att berätta allt utan att peka ut nya perspektiv, idag med fokus på lärande, mognad och skola. Strategier har givits ut i snart 800 nummer sedan 1985!

Vem är det som ger ut Strategier?
jonassni150Jonas Himmelstrand har engagerat sig i ämnet mänsklig potential sedan snart 50 år tillbaka. Sedan 1978 har både studerat och arbetat praktiskt med ämnet såväl bland barn som vuxna, och i arbetsliv, skola och hem. Hans bok Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige kom ut 2007. Jonas har skrivit i Strategier sedan 1992 och tog helt över utgivningen 2003. Genom begreppet mänsklig potential formulerade Strategier sitt djupaste syfte hösten 2016 och framledes.

Vilka är det som läser Strategier?slogobildcropsquare
Strategiers målgrupp har inte förändrats även om utgivningen har förändrats sedan på 1980-talet då spridningsrätten krävde en kopiator… Strategier läses av nyfikna och engagerade människor som vill tränga under ytan på debatten och förstå frågor om mänsklig utveckling på djupet. De är ofta lärare, pedagoger, personalansvariga, elevvårdspersonal, politiska beslutsfattare, föräldrar och andra samhällsintresserade.

Prenumerera idag…
… och få 22 nummer per år inklusive en databas med över 1000 Strategier-artiklar sedan början av 1990-talet. 1299 kr exklusive moms för organisationer och företag med spridningsrätt på mottagaradressen, och 595 kr inklusive moms för privatpersoner.


Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla
mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.


item2
item2

Strategier är ett utvecklingsbrev som utkommer varannan vecka 22 gånger per år med en huvudartikel, ett bevingat ord, en recension eller opinion och ett tips.

Strategier är Sveriges enda publikation som specifikt handlar om att hjälpa människor växa till sin fulla potential.

item2
item2

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN