Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

jonassni150Om Strategier för mänsklig potential

Varför läsa ett två-sidigt utvecklingsbrev om mänsklig potential varannan vecka?

Det evigt intressanta ämnet – mänsklig potential

Ingen svensk politiker har någonsin hörts hävda något annat än att ett av vårt samhälles främsta uppgifter är att stödja sina medborgare att växa till sin fulla mänskliga potential. Det finns en stor enighet om detta – ja, det är närmast en självklarhet för varje framgångsrikt samhälle.

Men har vi kunskap om hur våra medborgare växer till sin fulla potential? Tyvärr är kunskapen bristfällig om ett av det mänskliga samhällets viktigaste värden. Detta trots att mänsklig potential berör allt från graviditet, föräldraskap, familj, förskola, skola, fritids, och vidare i livet till högskola, arbetsmarknad, ledarskap, politik, demokrati, identitet, andlighet och livets mening.

Den svenska utmaningen med mänsklig potential

Vore vi framgångsrika i att utveckla mänsklig potential skulle vi knappast tala om det. Vi skulle kanske inte ens ha ett ord för fenomenet. Men vi är inte särskilt framgångsrika i detta avseende, och inte minst Sverige har vårigheter. Vi ser utmaningar i psykisk ohälsa hos unga, svaga skolresultat, dålig ordning i klassrummen och osäkert föräldraskap, till stressen på arbetsplatserna, sjukskrivna vuxna och en misstro mot demokratin.

En del av dessa utmaningar har vi haft i decennier. Uppenbart har våra ansträngningar inte givit resultat, vilket antyder att vi inte förstår problemen. Vi har glömt någon central faktor och kanske finns kunskap vi saknar eller inte har tagit med i beräkningen. Samtidigt behöver dagens komplexa värld fler kreativa, empatiska och mogna människor än någonsin – mer mänsklig potential.

Pretentiöst ämne för en två-sidig publikation?

Det kan synes pretentiöst i kolossalformat för ett utvecklingsbrev med tre korta artiklar som utkommer 22 gånger per år att ha något att säga om mänsklig potential. Men vårt syfte är inte att ta oss an hela utmaningen. Syftet är bara att visa på ny kunskap och nya synvinkar som kan leda oss till ny insikt och ny förståelse.

Strategier läses idag av eldsjälar inom pedagogik

Strategier har alltid i första hand vänt sig till eldsjälarna, de med intresse för lärande, växande och personlig utveckling, oavsett var de varit verksamma. Vårt fokus idag ligger på den unga generationen, därav är professionerna i målgruppen idag framförallt pedagogisk och elevvårdande personal i allt från förskola till högskola, samt beslutsfattare inom dessa områden och givetvis föräldrar. Men Strategier har även något att bidra med för alla intresserade av framtidsfrågor, värdegrund och människans plats och framtid på vår planet.

Välkommen som prenumerant!
Jonas Himmelstrand


Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla
mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.


item2
item2

Strategier är en politiskt och religiöst obunden publikation som ges ut av Jonas Himmelstrand. Redaktionen finns på Åland, men den reaktionella texten har fokus på svenska förhållanden.

Strategier är ett utvecklingsbrev som utkommer varannan vecka 22 gånger per år med en huvudartikel, ett bevingat ord, en recension eller opinion, och ett tips.

Strategier är Sveriges enda publikation som specifikt handlar om att hjälpa människor växa till sin fulla potential.


Läs mer om Strategier:

• Vem är det som skriver i Strategier?

• Strategiers 32-åriga historia

item2
item2

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN