Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Strategiers historia – nu 32 år gammal!

Här är en kort historik över Strategier:

1985: John Steinberg grundar fortbildningsbrevet Strategier. Konceptet är ett forbildningsbrev om utbildningsmetoder med kopieringsrätt.

1992: Jonas Himmelstrand tillkommer i redaktionen. Fokuset vidgas något utifrån aktuell debatt och forbildningsbrevet får namnet: Strategier för positiv påverkan.

1993-1996: Vi initierar idén att köpa ett träd i Vi-skogen i Kenya för varje prenumerant och prenumerationsår. Strategier får en webbsida. Vi börjar ge ut Strategier i digitalform som en pdf-fil.

1998: Vi märker att människor är oroade av den allt snabbare förändringstakten i arbetslivet. Vi justerar åter inriktningen till: Strategier för människor och organisationer i förändring.

2002: Kunskapssamhället är tveklöst här och Strategier fokuserar på kompetensutveckling och lärande, John Steinberg och Jonas Himmelstrand samarbetar om utgivningen och ger den förnyade inriktningen namnet: Strategier för att lära & växa.

2003: Jonas Himmelstrand övertar hela utgivningen av Strategier.

2005: 20-års jubileum med Strategiers Jubileumsbok 1985-2005!

2008: Vi lämnar begreppet "fortbildningsbrev" och säger istället Kunskapsbrevet Strategier.

2012: Strategier flyttar till Åland och börjar tryckas i Mariehamn men skriver fortfarande utifrån en svensk kontext.

2016: Strategier hittar sin djupaste raison d'être: Utvecklingsbrevet Strategier för mänsklig potential och får en ny design. Vi anpassar oss till den digitala utvecklingen vilket innebär att pappersutgivningen upphör till förmån för en rent digital utgivning.

2017: Strategiers hemsida får en välbehövlig uppdatering men fortfarande med över 1000 artiklar i arkivet och med snart 800 nummer utgivna sedan starten 1985.


Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla
mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.


AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN