Strategier logo

Mer att läsa rörande huvudartikeln och tipset i Strategier nr 776.


Huvudartikeln

De tidigare två Strategier-artiklarna i serien kan läsas här:
Nr 770, den 12 september 2016, Vad kommer efter "livslångt lärande"-epoken?
Nr 772, den 10 oktober 2016, Första heliga kon … arbetslinjen

En tidigare Strategier-artikel om orkidé-barn kan läsas här:
Nr 641, den 25 oktober 2010, Inte bara maskrosbarn – även orkidébarn

Ett video-föredrag om barns grundläggande behov för utveckling kan ses här:
Möter vi barns behov i Sverige, dr Gordon Neufeld - del 1
Möter vi barns behov i Sverige, dr Gordon Neufeld - del 2

Tipset

En tidigare Strategier-artikel om Paulo Freire kan läsas här:
Nr 530, den 10 oktober 2005, Frigörande pedagogik enligt Paulo Freire


Till Strategiers hemsida