Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 530, den 10 oktober 2005

Frigörande pedagogik enligt Paulo Freire

Den brasilianske pedagogen Paulo Freire anses vara den mest framstående pedagogiske tänkaren under 1900-talets senare hälft. Han lyfter fram begrepp som inrestyrning, dialog, självförverkligande och frihet. Att lära och växa till vår fulla mänsklighet är något centralt för Freire.

Freire är en del i den idétradition som Strategier bygger på. Hans mest kända verk är Pedagogik för förtryckta. Den bygger på Freires arbete med fattiga analfabeter i Brasilien och Chile på 60-talet. Likväl kan hans tankar utan vidare överföras till både skola, arbete och samhälle i västvärlden. Freire var så obekväm för den dåvarande brasilianska diktaturen att han tvingades i landsflykt i 20 år.

Inom utbildningsområdet kallar Freire den traditionella pedagogiken för "bankundervisning". Han menar att undervisningen fungerar som en bank. Läraren sätter in kunskap på elevens bankkonto. Begreppet kan likställas med det svenska begreppet korvstoppning. Freire menar att bankundervisningsfilosofin, vare sig den finns i skolan, ledarskapet eller samhället, är ett slags förtryck som i varierande grad "avhumaniserar" den som befinner sig på mottagarsidan. Men även läraren, chefen eller samhället avhumaniseras. Denna motsättning kan bara lösas genom en inre frigörelse hos vardera parten.

Andra centrala begrepp hos Freire är t.ex. "tystnadens kultur" som handlar om hur människor slutar att tänka själva och låter andra definiera deras verklighet. Dagens begrepp "politiskt korrekt" innehåller något av detta. Motmedlet är att ge sig själv rätten att "benämna världen" efter sin egen verklighetsuppfattning.

Undervisning är aldrig neutral, menar Freire. Antingen är det ett sätt att frigöra människor eller ett sätt att tämja dem. Samma kan sägas gälla ledarskap på både organisationsnivå och samhällsnivå.

Ingen kan frigöra någon annan, enligt Freire. Inte heller kan vi frigöra oss själva i vår ensamhet. Frigörelse är något vi gör i samtal med andra, där vi får formulera våra egna problem och finna våra egna lösningar i dialog med andra.

Många av Freires idéer tillämpas i modernt ledarskap genom utvecklingssamtal, delegering, coaching och mentorskap.

  • Utgå alltid ifrån elevens/medarbetarens/medborgarens världsbild. Lyssna och för en dialog med dem om deras problem, möjligheter och drömmar. Lyssna och lär också av dem. Låt dem hitta egna svar.

  • Att tvinga på andra sin egen uppfattning, även med ädla syften, är att göra våld på andras integritet. Det påverkar bägge parter negativt; elev–lärare, medarbetare–chef och medborgare–samhälle.

  • Påtvingade uppfattningar skapar en psykologisk kluvenhet hos mottagaren vilket hindrar lärande och växande.

Freire har med sina psykologiska insikter skapat en sant frigörande pedagogik.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Bokinfo finns på www.strategier.se/530.html


© 2005 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN