Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 770, den 12 september 2016

Vad kommer efter "livslångt lärande"-epoken?

Rubriken på kvällsföredraget jag ska ge drar rekordpublik – Att disciplinera utan disciplin. Såväl föräldrar som skolfolk fyller salen och det finns en väntelista för ett extra föredrag. Publiken är aktiv och ställer frågor där inga klara svar finns.

Föredraget handlar om hur man som förälder kan få de utfall som vi fått lära oss att disciplin ska ge, trots att det sällan fungerar. Hur får man väluppfostrade barn som vet hur man uppför sig i såväl större som mindre sammanhang? Och inte minst viktigt, hur gör man detta utan att begränsa eller kuva sina barn i onödan?

Jag lovar att svara på frågan, inte genom traditionell disciplin med belöning och bestraffning, men inte heller genom att vara snäll, curla och alltid stryka medhårs. Sedan introducerar jag för Strategier-läsare bekanta begrepp som anknytning, alfa-roll, anpassning genom fruktlöshet och impulskontroll via att kunna känna motstridiga känslor – integrativ förmåga.

Åhörarna förstår snart tankegångarna och inser att detta inte är något konstigt, ja egentligen är det intuitivt självklart. Särskilt väl förstår skolfolket. Jag blir mer och mer imponerad av den svenska lärarkåren för varje föredrag och studiedag. Där finns hjärta, ambition och en vilja att lära utifrån sina erfarenheter, trots att institutionen skola med dagens elever i dagens samhälle inte är idealisk.

Mot slutet av föredraget kommer bland annat frågor om skolan. Jag säger: "Om vi idag skulle börja med ett tomt papper och uppfinna ett nytt utbildningssystem för våra barn och unga med dagens kunskap, ja då skulle vi aldrig uppfinna institutionen skola. Vi skulle uppfinna något annat." Nu kommer den svåra följdfrågan: Vad skulle vi då uppfinna?

Jag bestämmer mig för ett enkelt svar: "Vi måste erkänna att många av dagens skol- och föräldrautmaningar beror på att våra barn och unga har för svaga vuxenrelationer. Skolan var aldrig konstruerad för att skapa en nära relation med varje elev och ha en fostrarroll. Istället behöver vi återerövra föräldrarna. Vi vet att familjen har bäst förutsättningar att ge den emotionella näring som barn och unga behöver för att lära, växa, utvecklas och mogna. Men om föräldrarna ska ta denna roll så behövs politiska förändringar. Först och främst måste föräldrar ges budskapet att vare sig förskola, fritids eller skola kan ersätta föräldrarna. Tvärtom är föräldrarna och barnens anknytning till dem dess själva förutsättning."

Jag stannade ungefär där. Publiken föreföll nöjd med svaret och att döma av applåderna efteråt kan det inte ha varit helt fel. Efteråt inser jag dock att denna vision i svensk kontext kräver slakt av heliga kor, närmare bestämt tre stycken. Vi återkommer till dem i kommande nummer.

Under epoken med det livslånga lärandet som ledstjärna var pedagogiken grunden. Vi vet idag att det är fel, det är relationer som är grunden i lärande och växande.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/770.html


© 2016 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN