Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Länkar till andra

Här finns länkar till andra med intressant innehåll för Strategier-läsare. Dessa länkar har i sin tur en stor mängd länkar och information.

Svenska Neufeld-institutet
På senare år har dr Gordon Neufeld, kanadensisk psykolog och författare i hög grad bidragit till att förståelsen av processerna bakom att växa till sin fulla mänsklig potential. Den svenska filialen drivs av Jonas Himmelstrand och erbjuder en djupare förståelse av många av de teman som Strategier skriver om.

Psychology Today blog – Freedom to Learn
Professor Peter Gray vid Boston College i USA driver en högintressant blogg om lärandets djupaste förutsättningar och om nya utbildningsformer med uppbackning från många intressanta studier.

Tankesmedjan Mireja
På Mirejas hemsida finns mycket material från dess mest aktiva tid 2009-2013. Sedan 2013 har tankesmedjan varit vilande, men kan vid behov och med resurser väckas till liv igen.

Riksorganisationen Haro
Det finns en stor frustration i Sverige såväl inom förskola, skola som hem över de begränsade valmöjligheterna gällande barnomsorg för barn och föräldrar. Studier av mänsklig potential visar att föräldrar och familj – oavsett konstellation – har stor betydelse för barns och ungas utveckling. Haro är en politiskt och religiöst obunden ideel organisation som arbetar politiskt med dessa frågor.

ROHUS - Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige
Hemundervisning är den största pedagogiska innovationen i modern tid och forskningen på densamma ger en ny förståelse för lärande och visar på svåröverblickbara pedagogiska möjligheter. ROHUS är en ideel förening som arbetar med att informera om hemundervisning och för att åter göra hemundervisning lagligt i Sverige.

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN