Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 488, den 3 november 2003

Mera om välbefinnandets hemligheter

Vad kännetecknar mänskligt välbefinnande? Tidigare i höst diskuterade vi detta i Strategier utifrån Gail Sheehys forskning i boken Pathfinders. Vi berättade där om de fem första egenskaperna hos människor med högt välbefinnande.

Sheehy fann tio kännetecken hos människor med högt välbefinnande. Här följer fortsättningen:

6. Jag lever i kärlek, min partner och jag älskar varandra ömsesidigt. Enligt Sheehys undersökning är kärlek och intimitet viktigt. Då är det nära, äkta och ömsesidiga relationer som det är frågan om. En majoritet av kvinnorna i undersökningen ansåg att detta var viktigare än att klättra i karriären! Oavsett arrangemanget – gifta, sambos, särbos, långpendling – så är de med högt välbefinnande ofta involverade i en djup och intim kärleksrelation.

7. Jag har många vänner. De med högt välbefinnande hade ungefär dubbelt så många vänner som de övriga i undersökningen. Män är inte lika bra på vänskap som kvinnor förutom de män som har högt välbefinnande. Där är män och kvinnor lika bra på vänskap. De välmående hade också ofta en eller flera mentorer.

8. Jag är en glad och positiv person. Om detta har det sagts och skrivits mycket inte minst i Strategier. Sheehy menar att positivitet sätter igång en positiv spiral som ger oss mer av det vi vill ha av livet.

9. Jag är inte lättsårad eller känslig för kritik. Enligt Sheehy har människor med högt välbefinnande lätt att skilja på sak och person. De kan skilja mellan sitt inre eviga människovärde och sina varierande yttre prestationer. De tappar sällan fotfästet, inte ens av kritik de instämmer i.

10. Jag har inga större rädslor. Uppfattningen om framtiden verkar i hög grad ha att göra med hur vi mår. Unga människor med lågt välbefinnande berättade ofta redan i tjugoårsåldern att tiden rinner iväg och livet håller på att ta slut. För dem med högt välbefinnande infinner sig samma tankar först när de närmar sig de 50. Överhuvudtaget rapporterar de med högt välbefinnande inga större rädslor vid någon tidpunkt i sina vuxna liv.

Enligt Sheehys undersökning är också de med högt välbefinnande oftare religiösa. De flesta av de religiösa fick sin tro under sin uppväxt och i medelåldern omprövade de ofta sin syn och skapade en mer personlig, privatreligiös tro.

Alla av oss hittar inte alltid denna livskvalitet. Värdet i Sheehys och andra liknande undersökningar ligger i att inspireras till att se nya möjligheter. Vill du höja din livskvalitet så hitta ett område i livet där du vill satsa lite mer och ta ett nytt steg på ett roligt sätt. Vi kan inte påverka allt i våra liv, men vi kan alltid påverka något. När vi höjer vår livskvalitet är det till gagn både för oss själva och för alla runt omkring oss.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs den tidigare artikeln, info om boken samt andra artiklar om livskvalitet på www.strategier.se/488.html


© 2003 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN