Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 458, den 27 maj 2002

Tid, spelrum och relationer minskar stress

Är dagens samhälle anpassat för människan? Artiklar på temat har fyllt dagspressen den senaste tiden. Bakgrunden är naturligtvis de ökande sjukskrivningarna, den allt vanligare diagnosen utmattningsdepression och den allmänt ökande stressen t.o.m. hos barn. En tydlig ingrediens verkar vara att vi får allt mindre tid för oss själva och andra människor.

Jag träffade nyligen en afrikansk familj som bott ett antal år i Sverige. Stress var för dem ett nytt ord som inte hade någon innebörd innan de kom till Sverige. Ju mer de berättade desto tydligare blev bilden av ett förvisso fattigare land i Afrika men med mycket mer tid för nära relationer mellan människor: barn, vuxna och äldre.

Dalai Lama berättar i sin bok Etik för ett nytt millennium om hur han upplever att människor i väst, all levnadsstandard till trots, inte är lyckligare – snarare tvärtom – än människor i många fattigare länder. Tolkningen som Dalai Lama gör är att fattiga människor måste hjälpa varandra för att överleva. Relationer är därför livsavgörande för dem.

En helt annan vinkel beskrivs i boken The Loyalty Effect av Frederick F. Reichheld. Reichheld har forskat på lönsamma företag och upptäckt att de mest lönsamma ofta var de som satsade på långsiktiga relationer med både kunder, leverantörer och anställda.

Det hela är inte så konstigt; människan är ju ett flockdjur och mår bäst i relation med andra människor. Vi behöver också tid för oss själva.

En åtgärdslista för bättre relationer, hur ser den ut för individen, arbetsplatsen och samhället? Här är några förslag:

  • De flesta känner idag till vad som kan göras på individplanet: att utnyttja den fria tiden till kvalitetstid med de närmaste, lära sig koppla av regelbundet, äta vettigt, sova ordentligt, inte hetsa upp sig i onödan. Det är dock inte alltid detta är tillräckligt. Vi har för lite spelrum.

  • Spelrum på jobbet är en bok som vi nyss recenserade. Den handlar om hur ineffektivt det är att effektivisera genom att ta bort spelrum – "spilltid". Vi behöver spelrummet inte bara för att minska stressen utan även för kravlösa samtal med kolleger och tid att fundera över jobbet. Även här är relationerna viktiga både för välbefinnandet och kreativiten.

  • Utan att bli alltför politisk kan man också ställa sig frågor om spelrum i samhället. Hur mycket spelrum ger samhället individen idag? Vilka valmöjligheter finns det när det gäller att vara med sina barn, äldre släktingar, köpa tjänster för hushållet m.m? Att ha kontroll över den egna livssituationen är viktigt enligt alla handböcker i stresshantering. Vi skulle må gott av en större reell möjlighet att välja vår egen livsstil. Det kan vara något att framföra till våra politiker.

I vår materialistiska värld glömmer vi lätt att vi är människor. Människor från andra delar av världen kan påminna oss.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Info om boktitlar: www.strategier.se/458.html


© 2002 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN