Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 476, den 7 april 2003

Varför goda relationer gör oss friska

Goda relationer är den viktigaste faktorn för att vara frisk och leva länge, viktigare än alla andra kända hälsofaktorer tillsammans. Hundratals vetenskapliga studier bekräftar detta. Vi skrev om det i nr 470 utifrån Dr. Dean Ornish bok, Love & Survival. Här följer en fortsättning där Dr. Ornish resonerar med andra forskare om varför relationer gör oss friska.

Låt oss först poängtera att detta inte är "flummigt". Diskussionen förs av seriösa forskare, låt vara i forskningens framkant och delvis spekulation. Helt klart har en brygga mellan västerländsk medicin och österländsk mystik börjat byggas.

En viktig del i resonemanget är att vi inte blir sjuka av bakterier eller felaktiga celler. Dessa finns i allas våra kroppar och så länge immunförsvaret är starkt så oskadliggörs de kontinuerligt. Vi blir sjuka när immunförsvaret försvagas.

Dr. Ornish sammanfattar resonemanget med att västerländsk medicin ännu inte tagit in konsekvenserna av Einsteins relativitetsteori, en accepterad del av fysiken. De flesta av forskarna menar att det är just energier det handlar om när goda relationer gör oss friska.

Ornish hypotes är ungefär denna: Kärlek bidrar till ett fritt flöde av energi i kroppen vilket håller oss friska. Hinder i detta energifält manifesterar sig småningom som sjukdom i den fysiska kroppen. Goda relationer bidrar till ett fritt kärleksflöde i kroppen och bidrar därmed till hälsa.

Professor Gary Schwartz vid University of Arizona Medical School menar att man kan se kärlek som en fundamental kraft i universum. Antag att kärlek är den kraft som är förutsättningen för varje komplext system. När energi och information kan flöda fritt – kärlek – då fungerar systemet optimalt, det är hälsosamt och friskt.

Dr. Rachel Naomi Remen, Associate Clinical Professor of Medicine vid University of California, talar om vikten av intimitet: "Intimitet helar lidandet. Vi lider inte av att känna smärta. Det verkliga lidandet är när vi känner smärta ensamma." Därför är det viktigt att våga vara sårbar med någon. Att vara älskad innebär att vi har någon att öppet dela våra känslor med och detta bidrar till hälsa.

Hjärtspecialisten Harvey Zarren har en klinik i ett arbetarklassområde i Lynn, Massachusetts, där han tar emot hjärtpatienter. Han berättar hur han frågar i stort sett varje patient: "Med vem delar du dina känslor?" Patienterna undrar förbluffat vad det har med deras hjärta att göra.

  • Dr. Zarren föreslår att de hittar någon som de kan sitta ner med och säga: "Min doktor säger att jag måste berätta lite om hur jag känner mig varje dag. När jag gör det så ska du inte ge mig några råd eller döma vad jag säger. Om du berättar för mig så berättar jag för dig."

Det svåra behöver inte alltid vara så svårt.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer om boken på www.strategier.se/470.html


© 2003 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN