Strategier-logo
Extra information för framsidan och recensionen i Strategier nr 470 samt huvudartikeln i nr 476.
Picture of book cover Huvudartiklarna i nr 470 och 476 – boken som presenteras är:

Love and Survival, by Dr. Dean Ornish
ISBN 0-09-185704-X. Vermilion 1998.

Boken har i olika upplagor underrubrikerna: " The scientific basis for the healing power of intimacy" och " How good relationships can bring you health and well-being".

Love and Survival innehåller mycket mer än vad vi kunde skriva om i nr 470. I ett särskilt intressant kapitel, "Dialogues on science and mystery", intervjuar författaren en rad kända forskare inom medicin och beteendevetenskap om sina teser. Dr. Ornish har hittat åtskilliga etablerade medicinska forskare som bekräftar och utvecklar hans teser på intressanta sätt. I nr 476 finns några godbitar från detta kapitel presenterade.

Denna bok är på sätt och vis den ultimata hälsoboken och för alla som är intresserade av detta är Love and Survival ett måste. Sedan är den givetvis intressant för personalchefer, läkare, vårdpersonal, skolhälsovård och många andra yrkesgrupper. Boken är populärt skriven på relativt enkel engelska.

Numera finns en svensk översättning: Kärlekens läkande kraft, Svenska förlaget 2004, ISBN 91-7738-667-1.


Recensionen i nr 470

Länken nedan leder till den artikel i Strategier nr 388 som refererades i recensionen.

Helhetssyn eller bråk mellan delarna


Till Strategiers hemsida