Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 326, den 28 maj 1996

Vad kan vi lära av österländsk filosofi?

"Kan vi börja med att sluta våra ögon i tystnad några minuter." Så börjar föredraget i Stockholm med den indiske professorn Shitangshu K. Chakraborty från The Management Center for Human Values i Calcutta. "Den växande klyftan mellan våra färdigheter och våra känslor hindrar oss från att vara innovativa, effektiva och i samklang med naturen."

Han fortsätter med att fråga oss var i vår kropp vi hittar våra känslor och värderingar? De visa människor som levt på vår jord: Buddha, Confucius, Jesus, Mohammed och andra har alla pekat på hjärtat. Professor Chakraborty citerar bibeln: "Saliga äro de renhjärtade ty de skola se Gud". Han exemplifierar med liknande citat från Bertrand Russell, Albert Einstein och Mahatma Gandhi. Det är ingen av dessa som säger: "Saliga äro de välorganiserade hjärnorna".

Svårigheten att förstå våra känslor ligger i vår rädsla att lyssna inåt. Med ett stänk av ironi säger han att västerländsk psykologi kanske har bidragit till detta genom att framställa vårt psykologiska inre som en mörk och otrevlig plats.

Han ger oss liknelsen av vårt sinne som en liten sjö där vi försöker se månen som en spegelbild. Vattnet måste vara alldeles stilla och får inte heller vara grumligt om vi ska kunna se månens spegelbild. På samma sätt måste vårt sinne vara stilla och rent om vi ska kunna lyssna inåt på oss själva. "Håll känslornas korridorer städade och väl upplysta."

Här är några flera tänkvärda idéer från professor Chakraborty:

  • Vi behöver insikt för att kunna vara effektiva. För att få insikt måste vi kunna lyssna inåt på oss själva.

  • Det är fel att tala om kreativt tänkande eller helhetstänkande eftersom det inte handlar om att tänka utan om att känna.

  • Det är bara det rena och stilla hjärtat som kan göra distinktionen mellan vad som är bra och dåligt, gott och ont.

  • Klyftan mellan huvud och hjärta grundläggs redan i skolan. Ett sätt att råda bot på detta är att anknyta varje ämne till dess plats i helheten och att uppmuntra poeten och mystikern i varje elev och kursdeltagare.

  • Hur gör man då för att lyssna inåt? Professor Chakraborty svävar inte på orden: Var aktiv i tystnad. Var stilla. Lugn, inre renhet och stillhet, trettio minuter på morgonen och trettio minuter på kvällen. Formen spelar mindre roll, det viktiga är att få slut på tänkandet under en stund.

  • Hur utvecklar man en ledningsgrupp? "Börja inte med att diskutera företagskultur första dagen utan använd en hel dag till att varva ner tankeverksamheten för att bli stilla och kunna känna."

De 175 deltagarna på frukostmötet föreföll mycket tagna av två timmar med professor Chakraborty. Vi hade några tysta minuter också innan vi slutade.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 1996 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändringUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN