Strategier logo

Nr 326, den 28 maj 1996

Vad kan vi lära av österländsk filosofi?

"Kan vi börja med att sluta våra ögon i tystnad några minuter." Så börjar föredraget i Stockholm med den indiske professorn Shitangshu K. Chakraborty från The Management Center for Human Values i Calcutta. "Den växande klyftan mellan våra färdigheter och våra känslor hindrar oss från att vara innovativa, effektiva och i samklang med naturen."

Han fortsätter med att fråga oss var i vår kropp vi hittar våra känslor och värderingar? De visa människor som levt på vår jord: Buddha, Confucius, Jesus, Mohammed och andra har alla pekat på hjärtat. Professor Chakraborty citerar bibeln: "Saliga äro de renhjärtade ty de skola se Gud". Han exemplifierar med liknande citat från Bertrand Russell, Albert Einstein och Mahatma Gandhi. Det är ingen av dessa som säger: "Saliga äro de välorganiserade hjärnorna".

Svårigheten att förstå våra känslor ligger i vår rädsla att lyssna inåt. Med ett stänk av ironi säger han att västerländsk psykologi kanske har bidragit till detta genom att framställa vårt psykologiska inre som en mörk och otrevlig plats.

Han ger oss liknelsen av vårt sinne som en liten sjö där vi försöker se månen som en spegelbild. Vattnet måste vara alldeles stilla och får inte heller vara grumligt om vi ska kunna se månens spegelbild. På samma sätt måste vårt sinne vara stilla och rent om vi ska kunna lyssna inåt på oss själva. "Håll känslornas korridorer städade och väl upplysta."

Här är några flera tänkvärda idéer från professor Chakraborty:

De 175 deltagarna på frukostmötet föreföll mycket tagna av två timmar med professor Chakraborty. Vi hade några tysta minuter också innan vi slutade.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 1996 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändring • www.strategier.se