Mer info rörande huvudartikeln i Strategier nr 666.


Huvudartikeln

Hemsida för Svenska Neufeld Institutet

Nr 614, den 10 augusti 2009, De nya neurobiologiska lärprinciperna

Nr 641, den 25 oktober 2010, Inte bara maskrosbarn – även orkidébarnTill Strategiers hemsida