Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 614, den 10 augusti 2009

De nya neurobiologiska lärprinciperna

Strategier föddes genom intresset för nya lärmodeller på 1980-talet. Nu börjar de pedagogiska slutsatserna av de senaste 20 årens hjärnforskning att ta djupare form, vilket ger oss ny kunskap om lärande och utveckling hos såväl barn som vuxna.

En stor upptäckt på 1980-talet var lärstilar utifrån Neuro-Linguistic Programming (NLP). Richard Bandler och John Grinder hade genom att observera skickliga pedagoger och terapeuter lyckats sätta ord på vad dessa gjorde intuitivt. Idag har vi genom hjärnforskningen börjat förstå mer om hur vi lär oss, växer och mognar.

Psykologen Gordon Neufeld är en pionjär som fogat samman utvecklingspsykologi, neurobiologi och beprövad erfarenhet till ett sådant nytt meningsfullt synsätt.

Enligt Neufeld finns tre principer, plus "en i reserv", genom vilka vi lär och mognar:

  • Den frambrytande principen. Detta är den klassiska lärande drivkraften som pedagogiska pionjärer talat om i 100 år: intresset, nyfikenheten och det egna engagemanget. Den frambrytande kraften kan vara så stor att eleven kan lära sig själv. Vi har skrivit mycket om detta i Strategier.

  • Den anpassande principen. Detta är en klassisk princip i skolan: försök och misstag. Misstag ger oss en känsla av fruktlöshet. När denna känsla registreras i hjärnan får vi energi att försöka igen. Viktigt är dock, enligt Neufeld, att kunna känna uppgivenheten, helst med tårar, eftersom nyckeln till hjärnans registrering ligger där. Även gränssättning bygger på den anpassande principen; vi håller gränsen även när tårarna kommer, och tröstar samtidigt.

  • Den integrerande principen. Denna bygger på hjärnans förmåga att känna blandade känslor. Här klargörs hjärnans förhållningssätt till känslor: Känslor fördunklar inte lärandet. Det är oförmågan att samtidigt känna mer än en känsla som fördunklar lärandet. Normalt sett har vi denna förmåga när vi börjar skolan. Att samtidigt kunna känna t.ex. ilska och medkänsla är grunden för att bete oss socialt och civiliserat. Att samtidigt kunna överväga motstridiga begrepp är grunden för all intellektuell utveckling.

  • Den anknytande principen. Grunden är här att vi lär genom att imitera och uppfylla förväntningarna hos dem vi knyter an till. Genom en nära relation kan vi lära även om vi har svårigheter med de övriga lärprinciperna. Det vet alla speciallärare, många föräldrar och en del chefer. Har man tid att verklingen knyta an till sin elev eller sitt barn så öppnas dörrar för lärande. Relationen i lärlingssystemet gjorde detta till en effektiv pedagogisk miljö. Chefer vet att goda relationer är ett säkert sätt att skapa engagemang.

Det nya i dessa principer är att de visar hur våra känslor är centrala för lärandet. Överkänsliga barn, eller barn med dålig kontakt med sina känslor, får svårare att lära. Även vuxna med dålig kontakt med sina känslor får svårare att växa.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/614.html


© 2009 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN