Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 677, den 21 maj 2012

Tips för att undervisa och fostra

En oas i skolan

"Men min bäste Anders, hur mår du idag? Du ser inte alls ut att må bra. Ta du dina skolböcker och gå till magister Smith i Oasen några timmar."

Så gör man i vissa skolor i Montréal, Kanada för att hjälpa elever som inte mår bra, psykiskt eller fysiskt, och som bara skulle skapa problem för sig själva och andra i klassrummet. I Oasen blir eleven omhändertagen av magister Smith. Han kan ta febern, lyssna på problem hemma eller i klassrummet. Eleven kan stanna där hela skoldagen om så behövs och har då skola med magister Smith. När magister Smith tycker att eleven är redo får eleven gå tillbaka till klassrummet.

Oasen är inget straff, utan ett sätt att försöka, konstruktivt, möta en elev som inte mår bra av den ena eller andra anledningen. Stressade elever kommer mer sannolikt att skapa problem i klassrummet och svårigheter för läraren som i regel ansvarar för 20-30 elever. Det blir en avlastning för eleven som slipper sitta i det intensiva klassrummet, men också en avlastning för läraren som inte behöver ta hand om elever som egentligen inte passar i klassrummet just den dagen.

Metoden kommer ur den anknytningsbaserade utvecklingspsykologin som breder ut sig starkt på flera håll i Kanada. Utgångspunkten är att problembeteenden har sin grundorsak i stress och emotionella försvar, där eleven inte förmår bete sig bättre. Lösningen är en emotionellt trygg miljö med emotionell värme och en mogen vuxen under en tid, därav uppfinningen med Oasen.

Synsättet skiljer sig radikalt från de beteendeinriktade synsätt som ännu dominerar i skolvärlden där problembeteenden bemöts med konsekvenser och ibland även med bestraffningar. Men för att konsekvenser ska fungera så krävs en viss mogenhet hos eleven, en sådan mogenhet som sällan finns hos alla elever och i synnerhet inte när eleven inte mår bra.

Så Anders får gå till Oasen och bli omhändertagen tills han är i skick att gå tillbaka till klassrummet igen.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2012 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN