Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 637, den 30 augusti 2010

Ett tankeväckande exempel…

När ska man börja lära sig?

År 1929 hade skolchefen L.P. Benezet i New Hampshire i USA en originell idé: Ingen matematikundervisning i skolan förrän i sjätte klass. Benezet menade att eleverna inte hade förutsättningarna att förstå matematik tidigare, vilket gjorde matematikundervisningen till ett onödigt drillande som i själva verket begränsade elevens förmåga till logiskt tänkande.

Han lyckades till slut hitta en möjlighet att prova tesen. Det var på en skola i ett fattigt område, eftersom inga mer välbärgade områden ville delta i experimentet.

Istället för matematik introducerade Benezet ett nytt ämne, recitation, där eleverna uppmuntrades att berätta om ämnen som intresserade dem, upplevelser ledde till en äkta engagerad diskussion. Benezet menade att detta skulle öva elevernas förmåga att tänka logiskt och rationellt. Dessutom fick eleverna i uppgift att mäta och räkna saker så att de fick en praktisk erfarenhet med siffror. Men eleverna fick ingen undervisning i de fyra räknesätten.

Resultaten var anmärkningsvärda. I sjätte klass hade barnen i experimentklassen väsentligt lättare för lästal som kunde lösas med en förnuftig förståelse av siffror och mått. I den traditionella matematiken låg de förstås sämre till än vanliga elever, men efter ett års studier låg de på samma nivå som sina jämnåriga som fått normal matematikundervisning från första klass. Men barnen från experimentklassen hade fortfarande ett övertag i att lösa lästalen.

En rimlig tolkning är förstås att barnen i experimentklassen hade fler och starkare inre bilder av logiska resonemang, bilder som var förankrade i egna upplevelser. Detta hjälpte dem att förstå matematiken utifrån inre upplevelser, snarare än att lära sig något utan inre resonans.

Denna upplevelse kan vi även känna igen i vuxen ålder. Hur mycket bättre förstår man inte i 40-årsåldern en samhällsvetenskaplig bok man läste på högskolan i 20-årsåldern. Med emotionellt laddade inre erfarenheter blir förståelsen så mycket större och lärandet så mycket djupare.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/637.html


© 2010 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN