Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 329, den 26 augusti 1996

Praktisk pedagogik:┬áidéer och tips

Gör ditt föredrag spännande och intressant

Man kan göra underverk med sitt föredrag genom att sätta sig in i sina åhörares situation och anpassa föredraget efter detta. Detta har jag upptäckt både genom mina egna föredrag och när jag har hjälpt kursdeltagare att få ordning på sina.

Många av oss är vana att utgå från ämnet vi ska presentera. Vi inleder med en definition av ämnet och sedan en historik. Detta var modellen många av oss lärde sig i skolan och den har fått mången åhörare att somna på ett tidigt stadium.

Genom att istället utgå från intresset hos våra åhörare kan vi lyckas betydligt bättre. Här är några praktiska tips:

  • Skriv i stora drag ner innehållet i ämnet du vill presentera så att du gör klart för dig själv vad du vill säga.

  • Men innan du går vidare tänk på dina åhörare, de som ska lyssna på ditt föredrag. På vilket sätt är ämnet intressant för dem? Hur kan deras livssituation berikas av ditt föredrag?

  • Kanske du upptäcker att du behöver lära känna din målgrupp ännu bättre.

  • Börja ditt föredrag med att berätta om alla möjligheterna som kommer att öppna sig för dina åhörare genom att lyssna på ditt föredrag. Berätta om det som du vet att dina åhörare tycker är det mest spännande, paradoxala, häpnadsväckande, ofattbara med ditt ämne.

  • Verkligen sälj in ditt ämne under de första minuterna. Du kan också berätta vad de konkret kommer att kunna göra när du är klar med ditt föredrag.

  • Presentera resten av ditt föredrag så att dina åhörare kan se hur de kan använda ditt budskap konkret för att få det bättre på jobbet och/eller i livet.

  • Avsluta med att låta dina åhörare, två och två, sammanfatta vad de har hört dig berätta. Be några av dem att berätta sin sammanfattning för hela gruppen. Låt detta bli sammanfattningen av ditt spännande och intressanta föredrag.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 1996 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändringUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN