Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 456, den 29 april 2002

Tips för att våga och växa

Dagböcker kan ha olika former

Brukar du skriva dagbok? Många vet att det inte är så dumt, men det är få som orkar skriva ordentligt varje dag. Huvudsyftet med dagboken är att pränta ner sina reflektioner kring livet och arbetet. Det hjälper till att sortera intryck, minnas och prioritera för framtiden. Att skriva en ordentlig dagbok är en utmärkt idé, men det finns många andra enklare varianter som tjänar ungefär samma syfte.

  • Använd din almanacka som dagbok. En släkting till mig kan tala om hur vädret var den 5 maj 1959. Det är en enkel match – det står i hans samlade verk av almanackor från 30-talet och framåt. Det är kanske inte just vädret som du tycker är värt att veta något om, men det finns andra intressanta saker att anteckna och läsa om – händelser, tankar och träffar – som går många år tillbaka i tiden och som blir värdefulla minnen.

  • En populär variant är en tom anteckningsbok där man skriver mötesanteckningar, kursanteckningar, planeringsidéer och diverse idéer och tankar allt eftersom. Varje bok dateras och det är lätt att gå tillbaka och hitta det man ska ha, eftersom allting är uppskrivet i kronologisk ordning.

  • En samlingspärm med en flik för varje månad använde jag mig av i mitt jobb som rektor. Protokoll, utvärderingar, planeringsanteckningar m m "kastade" jag bara in i pärmen. Det gick enkelt och snabbt att spara dokument och ta fram dem sen inför en ny liknande aktivitet.

  • Temadagböcker är också intressanta. Du bestämmer dig för att anteckna kring ett specifikt fenomen som du vill följa mer noggrant. Exempelvis kan du skriva noteringar om kontakter med vissa elever, patienter eller kunder. Du kan anteckna kontinuerligt för att dokumentera din egen inlärning på en kurs. Du kan anteckna det du äter eller spenderar för att ha bättre koll på dina matvanor eller hur du använder dina pengar.

Efterlyser du större systematik bland dina tankar och en bättre möjlighet att följa mönster och beteenden, blir dina anteckningar till stor hjälp.

Lycka till! John Steinberg


© 2002 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN