Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 245, den 26 oktober 1992

Praktisk pedagogik:┬áidéer och tips

Skapa en trygg atmosfär!

En förutsättning för all inlärning är en öppen och trygg atmosfär där vi vågar vara oss själva, vågar göra misstag och vågar uttrycka oss själva.

Grunden i en trygg atmosfär är skapa en miljö där människor känner att deras behov kan mötas i någon form. Vi har alla behov av mat och dryck, vila, trygghet och säkerhet, gemenskap och kärlek samt att vara och uttrycka oss själva.

Hur kan vi skapa utrymme för dessa behov på våra kurser? Vanligtvis är det väl sörjt för mat, dryck, bekväma sängar och vår fysiska trygghet. Gemenskapen då? Hur kan vi se till att alla känner sig välkomna och accepterade? Och respekten för individen? Hur kan vi skapa atmosfären där kursdeltagarna törs göra misstag och törs uttrycka vad de vill säga?

Här är några praktiska tips:

  • Ta i hand och hälsa på varje kursdeltagare. Det är möjligt med 200 personer även om man får ligga i lite grann. Betydelsen av denna personliga kontakt kan knappast överskattas.

  • Ge dina kursdeltagare tillfälle att börja lära känna varandra på lättsamma sätt ex. med bikupor om vad de åt till frukost eller hur de tog sig till kurslokalen.

  • När du får din första fråga så kom ihåg att ditt sätt att svara anger tonen för dialogen med kursdeltagarna. Så respektera frågeställaren, lyssna noga och besvara frågan så klart och ärligt du kan.

  • Anpassa ämnet till deltagarnas verklighet. Tala ett språk som dina kursdeltagare förstår. Förstår inte kursdeltagarna vad du säger blir de givetvis osäkra.

  • Ge dina kursdeltagare tillfälle att presentera en övning de har gjort inför gruppen. Ge dem uppmuntran och en applåd! Det stärker självkänslan.

  • Den trygghet vi skapar runt omkring oss har sin grund i vår egen trygghet. Arrangera kursen så att också du känner dig trygg och törs bjuda på dig själv.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 1992 Fortbildningsbrevet StrategierUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN