Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 842, den 2 december 2019

Tips för mänsklig potential

Hur hjälper jag barn som…

Jag har engagerade deltagare på studiedagar och föräldrautbildningar som berörs av barn som inte mår bra och som hela tiden återkommer till frågan, "hur hjälper jag barn som…" och därefter kommer en beskrivning av symtom och problemområden. Det finns förstås inget enkelt och lagom konkret svar på frågan eftersom varje barn och varje relation är individuell. Varje barn behöver en skräddarsydd lösning utifrån vår förståelse av situationen och barnets förutsättningar.

Men på en mer övergripande nivå finns ett enkelt svar: Rätt relation och mjuka hjärtan. Barnet behöver knyta an till en vuxen som bryr sig, med den vuxne i den omhändertagande alfa-positionen och barnet i beroende-positionen till den vuxne. Dessutom behöver barnet ett mjukt hjärta. Barnet behöver kunna känna sina emotioner. Barnet får inte vara förhärdat av så många sårande upplevelser att hjärnan förträngt känslorna. Allt detta är lätt att säga, men ofta mer krävande att förverkliga i praktiken.

Att den mångfacetterade frågan har ett så enkelt övergripande svar är förstås ett tecken på att något saknas många barn och unga idag. Även om föräldrar, förskolepersonal och lärare har de bästa avsikterna så saknas ofta såväl kunskapen som formerna för att hjälpa barnen.

Många föräldrar tror att barnen får bäst fostran av utbildad personal i förskola och skola. Personal i förskola och skola däremot inser att de aldrig fullt kan kompensera för vad som saknas i hemmen. Men att förmedla detta till föräldrarna är ofta svårt. Det kan uppfattas som kritik eller att skuldbelägga, vilket får föräldrarna att gå i försvar och skylla på skolan. Men konsekvensen är att många barn inte har någon som tar verklig omsorg, och i brist på trygga vuxna vänder de sig till sina kompisar vilket skapar nya problem.

Varje barn och ungdom behöver en vuxen som tar fullt ansvar i alfa-positionen – typiskt en förälder. Med denna rätta relation, tillsammans med barnets mjuka hjärta, kan naturen göra resten och växa barnet upp till sin fulla potential.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand


© 2019 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN