Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 242, den 14 september 1992

Praktisk pedagogik:┬áidéer och tips

Hur du får igång en dialog

Även det bästa föredrag blir i regel bättre om man får igång en konstruktiv dialog med och mellan deltagarna. Ofta räcker det inte med att bara be om frågor för att få igång en dialog. Det krävs något mer.

Här är mina favoritmetoder för att få igång en dialog. De är enkla att använda och mycket effektiva.

  • Låt deltagarna bilda små grupper, bikupor, med två personer i varje genom att helt enkelt vända sig till närmaste granne. Be dem berätta för varandra vad de tagit till sig av anförandet och på vilket sätt de kan ha nytta av det. Avsluta bikuporna när sorlet lagt sig och lämna ordet fritt eller be någon som ser vaken ut att berätta vad de pratade om.

  • Gå själv runt under bikupediskussionen och delta i ett par bikupor. Om tunghäftan i stora gruppen är stark kan du inleda dialogen med att referera diskussionen från de bikupor som du lyssnat till. Då brukar tunghäftan släppa.

  • Be någon i varje bikupa kort sammanfatta vad de har pratat om. För att slippa en turordning där man vet vem som är näst på tur så kan du kasta en liten boll eller ett hopskrynklat blädderblockspapper till den deltagare du vill ska börja berätta. Sedan kastar han eller hon den vidare till någon annan.

  • Byt plats. För att skapa mer engagemang och mer dialog mellan deltagarna kan du be deltagarna byta plats, ex. efter rasten, så att de får prata i bikupa med flera olika personer.

  • Samla idéer på blädderblock. Du ställer dig vid blädderblocket med en tuschpenna i handen, skriver upp den rubrik som du har bett deltagarna prata om i bikupan. Sedan lämnar du ordet fritt för vem som helst att berätta vad de har pratat om. Skriv ner varje idé på blädderblocket. Jag upphör aldrig att förvånas över hur talföra kursdeltagarna blir när de får vad de sagt nedskrivet på blädderblock utan kritik eller diskussion.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 1992 Fortbildningsbrevet StrategierUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN