Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 241, den 31 augusti 1992

Praktisk Pedagogik: Idéer och Tips

Strukturera ditt föredrag

Säkert har du någon gång upplevt en föredragshållare där du efter tio minuter undrade vad han egentligen pratade om. Andra gånger har du kanske undrat när, om någonsin, han tänker bli färdig.

Vi kan undvika dessa problem genom att strukturera vårt anförande med hjälp av följande utmärkta tumregel:

Först så presenterar du vad du ska säga.
Sedan säger du det.
Sist så berättar du vad du har sagt.

Eller sagt med andra ord: Inledning, Innehåll och Avslutning.

Här är en checklista som hjälper dig att få en bra struktur på ditt föredrag:

  • Gör klart för dig själv vilket budskap du ska framföra. Varför ska du framföra det? Vad tycker du själv om det?

  • Vilken är din målgrupp? Hur ser deras verklighet ut? Vilka förväntningar har de på dig och ditt föredrag?

  • På vilket sätt är ditt budskap roligt, viktigt eller intressant för din målgrupp? Det är på dessa sätt ditt budskap kan engagera dem.

  • Börja med att presentera vad du ska prata om. Ge en lättfattlig helhetsbild som alla förstår. Här har du god hjälp av en bra rubrik! Fråga deltagarna om de förstår, innan du går vidare.

  • Nu kan du säga det som du vill säga, kanske med hjälp av 4-9 underrubriker. Då blir det lättare att följa med.

  • Krydda gärna med praktiska exempel som deltagarna känner igen sig i. Det är ett säkert sätt att göra sig förstådd.

  • Du kan använda den första minuten till att berätta om det mest spännande, paradoxala eller häpnadsväckande med ditt ämne. Det väcker intresse!

  • Den sista minuten gör du en bra avslutningknorr som knyter samman ditt föredrag. Nu vet alla att du är klar.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 1992 Fortbildningsbrevet StrategierUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN