Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 634, den 7 juni 2010

Tips för att utbilda och handleda

En modell för återkoppling

Att ge återkoppling är en universell metod för att säkra kvalitet. Inte bara i mänskliga relationer – till och med i hifi-förstärkare används elektronisk återkoppling för att "kvalitetssäkra" ljudet. Också i vår demokrati är återkoppling central – att politikerna är lyhörda för folket.

Här är ett exempel på återkoppling i dess vanliga pedagogiska betydelse. Jag använder ofta återkoppling i olika former, oftast på kurser i presentationsteknik.

Syftet med all återkoppling är ju att hjälpa mottagaren att lyckas bättre. Genom återkopplingen får man hjälp med det man inte kan se själv, eller inte kan värdera själv. Återkopplingens begränsning är att vi bara har orden, rösten och kroppsspråket att meddela oss med. Det kan också vara svårt att ta emot återkoppling när man är påverkad av sina egna känslor.

Här är en modell och scenen är denna: Du har skapat en god relation med personen som är förberedd på att få återkoppling på en tio minuters presentationsövning. Personen sitter nu på en stol inför gruppen och du leder återkopplingen:

  • "Hur kändes det?" börjar du. Genom att direkt få fram känslorna och bejaka dem ökar chanserna att det som kommer att sägas uppfattas rätt.

  • "Vad var du mest nöjd med?" Här försöker du hjälpa personen ur de mörka hål som många gräver ner sig i genom att fokusera på felen de tyckte att de gjorde.

  • "Vad tycker ni andra att hon/han gjorde bra? "Nu vänder du dig till gruppen och frågar efter positiva synpunkter – de finns alltid. Sedan lägger du till själv några egna positiva synpunkter. Grunden för utveckling är att bygga på sina styrkor.

  • Sedan väljer du ut en sak som du tror att deltagaren skulle vinna mycket på att förbättra, med relativt liten ansträngning – observera bara en sak.

  • "Har du några frågor?" Här har deltagaren chansen att ställa alla frågor hon eller han vill, om sitt framförande. Det är sällan någon har några frågor.

  • Tacka och avsluta med en applåd.

Ingen modell passar alla situationer, men dessa ingredienser finns som regel med.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2010 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN