Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 570, den 13 augusti 2007

Tips för att utbilda och handleda

Attityder vid återkoppling

Vilken är den bästa attityden när man ska ge återkoppling på till exempel en text, en presentation, en projektbeskrivning eller en hemläxa? Hur kan återkopplingen bli konstruktiv och inte bara en lista med fel och kritik?

De som är lite äldre minns säkert den kritiska "felletande"-attityd som ofta fanns förr i skola och arbete. Men det är ju inte säkert att något blir bra bara för att man tar bort felen. Att något är felfritt behöver inte betyda att det är mästerligt.

Detta faktum har så småningom övertygat mig om att vi ger den bästa återkopplingen med en attityd av kärlek, till det vi ger återkoppling på. Den som har skapat föremålet för återkopplingen har haft en intention att skapa något bra. Om vi söker denna avsikt och ser på vilket sätt resultatet når denna avsikt och på vilka sätt den kan nå avsikten ännu bättre så ökar kvaliteten på återkopplingen. Den som ger återkopplingen blir då en coach som är på samma sida som mottagaren. Det handlar inte längre om att leta fel utan om att se vad som fungerar och vad som kan bli ännu bättre.

Här är några tips för att ge återkoppling:

  • Ha en positiv attityd både till den du ger återkoppling och till föremålet för din återkoppling: texten, presentationen, projektet eller hemläxan.

  • Vad är det bästa med det som skapats? På vilka sätt nås syftet? Vilka styrkor finns? Eftersom du har en positiv attityd kommer du förstås att berätta detta på ett positivt och inspirerande sätt.

  • Vad kan bli ännu bättre? Vad fungerar inte helt? Vilka problem finns fortfarande kvar? Ge inspirerande idéer i rollen som coach som söker lösningar tillsammans med den som du ger återkoppling till.

  • Är resultatet tillräckligt bra? Ja, det är en viktig fråga även om den i möjligaste mån bör ges ett positivt vinklat svar av typen: "för att detta ska fungera så behövs följande förbättringar".

För några decennier sedan fanns en tendens att använda återkoppling som bedömning. Idag behövs återkoppling mer som en inspiration till utveckling.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2007 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN