Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 862, den 2 november 2020

Nej till förskoleplikt

Forskningen på förskolan

Debatten utifrån den socialdemokratiska riksdagsmotionen om obligatorisk förskola för två-åringar dog ut rätt snabbt efter stark kritik på flera rikstäckande ledarsidor. Dessutom gjorde motionens författare till slut en slags så kallad pudel.

I efterdyningarna har vi istället fått en debatt om evidensen. Professor Ulla Waldenström, vars bok Strategier recenserat, ifrågasätter i en debattartikel evidensen som skulle motivera en obligatorisk förskola. Docent Sven Bremberg, tidigare vid Folkhälsoinstitutet (FHI), menar i en replik att sådan evidens visst finns.

Jag hade en lång mejlväxling med Bremberg i mitten av 10-talet där jag ifrågasatte varför vissa studier om förskolans effekter inte ingick i FHIs studiesammanställning. Jag fick otydiga svar om studiers kvalitet. Jag frågade även om FHI skulle säga att förskolan inte var bra för alla barn, om sådan forskning skulle finnas. På den senare frågan fick jag aldrig svar. Kanske är det förståeligt att en statlig myndighet aldrig kan förväntas kritisera regeringens politik, men då är det vilseledande att kalla det forskning när det i själva verket är politisk propaganda, oavsett hur gott man anser syftet är.

Mycket av forskningen på förskolan fokuserar på goda kognitiva resultat, typ att barn som på förskolan är bättre på matematik. Ibland har man även tittat på de sociala beteendena och då inte sällan sett ökade beteendeproblem, något man inte sällan försöker normalisera med att viss aggressivitet kan ses som självhävdelse och därför positivt att lära sig.

Minst en studie har frågat varför den kognitiva förmågan ökat samtidigt som beteendena försämrats. Idag finns svar, bägge fenomenen beror sannolikt på ökad stress med stresshormoner som kortisol.

Den största studien av alla, verkliga livet, visar att den psykiska hälsan försämrats i takt med att förskolan byggts ut, och att de kognitiva fördelarna från förskolan snabbt försvunnit efter några år i skolan vilket syns i försämrade skolresultat.

Fortsättning följer.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand

Mer info på www.strategier.se/862.html


© 2020 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN