Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 467, den 18 november 2002

Tips för att utbilda och informera

Maslow i pedagogiken IV

Här fortsätter serien om hur vi tillämpar Maslows behovshierarki i lektionssalen.

Den fjärde nivån i Maslows hierarki handlar om självförtroende och att lyckas. Den nivån ger sig första gången till känna när en deltagare på kursen ber om ordet för att yttra sig om något.

Bra utbildning förutsätter givetvis att deltagarna vågar fråga och diskutera ämnet. Annars kan vi inte lära oss effektivt. Att känna sig framgångsrik vid inlärningen av det nya ämnet är avgörande för den fortsatta motivationen för att lära sig.

Det handlar också om att hitta ett arbetssätt som hjälper kursdeltagarna att lyckas och bli framgångsrika. T.ex. kan man se hos skolbarn, att om undervisningen är mindre strukturerad än vad barnen har inre disciplin att klara av så lär sig inte barnen och därmed blir undervisningen tråkig. Ribban måste läggas rätt för att eleverna och kursdeltagarna ska lyckas.

Du har lyckats med nivå fyra när deltagarna känner sig framgångsrika, har energi och motivation och trosvisst jobbar på att lyckas med utbildningen.

Här är några tips för att lyckas med Maslows fjärde nivå:

  • Positiv förstärkning är helt centralt. Ge eleverna mycket uppmuntran både som grupp och individuellt. Var precis och konkret i din uppmuntran.

  • Ge inte kritik – ge positivt vinklade förslag: "Prova så här så ska du se att det går bättre."

  • Låt de första övningarna på kursen vara lätta. Att tidigt på kursen känna sig framgångsrik underlättar fortsättningen.

  • Gör en deltagare helt fel så kan det vara bra att själv ta ansvaret: "OK, här måste jag ha gett dig en tokig instruktion. Det som jag försökte säga var....."

  • Under en längre kurs är det bra att kunna göra sammanfattningar en gång om dagen så att deltagarna ser att de går framåt: "Låt oss titta på allt som vi har lärt oss idag..... Kommer ni ihåg vilka frågor vi ställde oss igår? Vi går verkligen framåt, eller hur?"

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2002 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN