Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 526, den 15 augusti 2005

En tankeväckande insikt…

Inre bredband och mellanmänskligt modem

Vår inre kommunikation går med en fantastisk bredbandshastighet. Vi har i varje ögonblick tillgång till en enorm visuell överblick, omgivningens alla ljud, känselreceptorer på huden samt lukt och smak. Men så fort vi ska försöka meddela oss med andra så är vi nere i modemfart, långsamt och jämförelsevis ineffektivt.

Detta faktum har oerhörda konsekvenser, vilket vi erfar varje dag. Det är svårt att överföra även enkel information till andra så att de förstår på samma sätt som vi. Med kroppsspråk, ansiktsuttryck och bilder så går det bättre men även här är den informationsmängd vi förmår överföra till andra synnerligen begränsad.

Utifrån detta resonemang är det lätt att förstå hur man bäst delegerar. Det är bättre att delegera beslutsfattandet till den som med bredbandsfart upplever beslutssituationen än den som får informationen via "modem" – alltså via någon annan.

Det innebär också att pengar, på gott och ont, är ett lättkommunicerat mått som passar för "modem". Kan vi förvandla fenomen vi upplever med vårt inre bredband till kronor och ören så blir det lättare att med modemfart kommunicera detta till andra.

De bästa sätten mänskligheten uppfunnit för att hantera utmaningen kan sägas vara samtalet, föredraget och boken. Igenkännandet i en annan människas berättelse är en stark upplevelse. Även om den mänskliga berättelsen är unik för varje människa så finns gemensamma drag.

Timothy Gallwey, mannen bakom boken Tennis – det inre spelet, upptäckte att för mycket verbal instruktion i tennis var sämre än ingen instruktion alls. Att visa var bättre än att prata. I många fall var det dock effektivast att uppmuntra människor att öva och använda sitt inre bredband till att upptäcka själva.

I denna insikt finns alltså bakgrunden till de bevingade orden: Du kan inte lära en människa någonting. Du kan bara hjälpa henne att upptäcka det hos sig själv.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2005 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN