Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 404, den 10 januari 2000

Praktisk pedagogik:┬áidéer och tips

Pedagogiska hjälpmedel?

Hur man använder pedagogiska hjälpmedel som t.ex. overheadapparat, blädderblock, datorpresentation, video m.m?

Frågan är vanlig och förefaller ibland dölja en annan fråga: "Finns det ett pedagogiskt hjälpmedel som kan rädda mig från att behöva stå där framme och prata. Helst något där jag kunde trycka på en knapp och sedan gå och sätta mig".

Bilder är kanske det vanligaste hjälpmedlet. Vi visar bilder med t.ex. overhead eller blädderblock. Det är bra eftersom många ämnen kräver en bild för att man ska ha en rimlig chans att förstå.

En overheadbild är liten och lätt att ha med och kan dessutom visas även för mycket stora grupper. Ett utmärkt bildhjälpmedel med andra ord....

Varför har då overheadbilden så dåligt rykte? Svaret har att göra med resonemanget ovan. Problemet är sällan overheadbilden, utan läraren. En del lärare tror att overheadbilden ska göra jobbet åt dem och kompensera för bristande engagemang, dåliga förberedelser och avsaknad av relevanta exempel. Det är mycket begärt av en tunn plastfolie i A4-format! Inte ens en datorpresentation med dyrbar utrustning kan klara detta.

Vilket är då det bästa pedagogiska hjälpmedlet? Ja, det är lärarens egen kropp. Dess kunskap, engagemang, kroppsspråk och förmåga att berätta och lyssna har potentialen att utföra magin som vi önskar av våra hjälpmedel. En bild och ibland en videosnutt eller animation på datorn kan ofta vara till hjälp, men utan en kunnig engagerad lärare faller våra tekniska hjälpmedel platt till marken.

Det sägs att en bild säger mer än tusen ord. Man skulle också kunna säga att tusen ord (en Strategier artikel är 300-400 ord) berättade "live" av en duktig lärare säger mer än ett dussin bilder. Dessutom går det ju utmärkt att både vara levande och visa en bild.

Hur lär man sig då behärska dessa pedagogiska hjälpmedel: Ja, det kommer i några framtida tips.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2000 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändringUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN