Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 859, den 21 september 2020

Några tankar om…

Trosuppfattningar

Det förs idag en debatt om religion kontra vetenskap. Debatten är inte trivial eftersom den påverkar synen på såväl troende som på konfessionella skolor.

Egentligen är det hela rätt enkelt. Alla människor ställs inför tre grundläggande existentiella frågor: 1) Var kom jag ifrån? 2) Varför är jag här? 3) Vad händer efter att jag dör? Vetenskapen kan svara på mycket, men inte på dessa frågor. Våra hjärnor gillar dock inte obesvarade frågor, utan vill hitta svar. Vi kan välja att tro att vi kommit till av slumpen, hitta på vår egen mening och att döden är slutet. Vi kan också välja att tro att vi lever flera liv, att en högre makt givit oss en uppgift här på jorden, och att vi uppgår i en högre existens efter livet. Bara som exempel.

I sin klassiker …men vad går det ut på egentligen – livet alltså ger författaren Karl-Erik Edris ett mer färgstarkt svar: "Vi lever i en av avsikt styrd och mening genomsyrad verklighet där livet är evigt och kärleken har sista ordet". Den icke-troende motsatsen skulle kunna formuleras som: "Vi är av slumpen tillkomna varelser som ensamma lever ett liv utan mening, styrd av biokemiska processer i ett väldigt universum, med döden som enda vishet". Man får väl ändå lov att tycka att tron låter mer inspirerande.

Hjärnan vill ha svar och vi är fria att välja våra svar på de existentiella frågorna. Samtidigt är det uppenbart att våra svar är ett uttryck för vår syn på livet och påverkar livets oundvikliga val.

Respekten för vars och ens individuella trosuppfattning är naturligtvis viktigt för allas vår självrespekt. Personliga eller kulturella påtryckningar i livsåskådningsfrågor kan upplevas som dömanden av den egna personen – ett tungt ok att bära.

Av samma skäl är det olämpligt att göra politik av trosuppfattningar eftersom våra svar på de existentiella frågorna varierar och inte kan verifieras.

Vi behöver respektera andras trosuppfattningar. Hitta dina svar och låt andra hitta sina. Vi kan umgås ändå.

Vänlig hälsningar Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/859.html


© 2020 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN