Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 766, den 30 maj 2016

En tankeväckande upplevelse…

Att förbjuda mobil i skolan

När jag reser runt och ger utbildningar för skolor, förskolor och föräldrar berikas jag med berättelser om lärande och växande. Här är ett exempel.

Det blir allt vanligare att skolor har mobiltelefonförbud och erfarenheterna är goda. Såväl personliga samtal som rastaktiviteter förbättras inom bara några veckor. Trots vår digitala värld behöver vi människor träning och erfarenhet i att mötas öga mot öga och inte bara genom den sensoriskt torftigare it-miljön.

Men förbuden skapar också nya problem. På en skola berättas om en elev på mellanstadiet som vägrar ge ifrån sig sin mobiltelefon innan han går in i klassrummet. Pedagogen klargör konsekvenserna: "Om du inte ger mig din mobiltelefon får du inte komma in i klassrummet vilket i sin tur innebär att du får ogiltig frånvaro." Konsekvensen har ingen som helst effekt på eleven. Istället försöker eleven fysiskt tränga sig förbi pedagogen in i klassrummet. Ingen part kan backa. Det blir vad som på diplomatiskt språkbruk skulle kallas en "frusen konflikt".

Pedagogen ber om handledning och får ett förslag att ge alternativ, exempelvis att ha mobilen i fickan och inte ta upp den. Det visar sig dock inte fungera. Mobilen kommer snabbt upp inne i klassrummet igen vilket urholkar pedagogens auktoritet gällande mobilförbudet. Att ta mobilen med våld låter sig inte göras. "Läget är låst", säger pedagogen uppgivet.

Konflikten visar på problemet med den beteendeinriktade och konsekvensbaserade modell som allmänt tillämpas i skolor idag i hela västvärlden. Modellen fungerar bäst på elever som behöver den minst, och som regel inte alls på de elever som behöver den mest. Tvärtom, hos elever med flest beteendeproblem förvärrar ofta modellen problemen ytterligare.

I nästa nummer ska vi visa hur situationen kan förstås utifrån ett utvecklingsorienterat perspektiv. Centralt är där insikten att problembeteenden i regel har ett emotionellt ursprung. När vi förstår orsakerna kan vi bättre lösa problemet.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2016 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN