Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 463, den 23 september 2002

Tips för att utbilda och informera

Maslow i pedagogiken III

Vår serie om att anpassa utbildningar till människor har nu kommit till Maslows tredje nivå: gemenskap.

Människan är ju ett flockdjur, ett socialt djur vars normaltillstånd är att umgås med bekanta människor. Att komma till en extern kurs med obekanta ansikten och till på köpet en okänd ledare kan därför vara en aning stressande. Deltagarna behöver lära känna varandra och uppleva att de är accepterade som de är för att gå vidare till Maslows nästa nivå.

Hur man skapar gemenskapen beror på vad kursen handlar om men målet är alltid detsamma, att kursdeltagarna känner sig: välkomna, respekterade, accepterade – t.o.m. älskade, lyssnade till och tagna på allvar.

Ju mer deltagarna förväntas bjuda på sig själva under utbildningen desto viktigare blir det att låta Maslows tredje nivå sätta sig djupt hos alla kursdeltagare. Det är viktigt att inte leda människor längre än det finns trygghet hos gruppen och hos dig själv som utbildare.

Maslows tredje nivå handlar faktiskt om att älska sina kursdeltagare på ett i utbildningssituationen ändamålsenligt sätt – att fullt ut försöka förstå och acceptera sina deltagare precis som de är.

Här är några tips för Maslows tredje nivå i kurslokalen:

  • Ta varje deltagare i hand när kursen börjar. Lär dig alla namn. Låt deltagarna lära sig allas namn, i alla fall i grupper upp till 30 på en flerdagskurs.

  • Låt varje deltagare berätta lite om sig själv inför gruppen. På en flerdagarskurs kan du låta deltagarna presentera sig för varandra på tu man hand under första kaffepausen och därefter låta alla presentera sig inför gruppen. Ge deltagarna gärna några frågor att utgå ifrån.

  • Ge varje deltagare en stunds individuell uppmärksamhet varje dag om gruppstorleken tillåter det.

  • Tilltala deltagarna med namn. Se till att alla får en chans att komma till tals regelbundet. Lyssna med respekt.

  • Respektera kursdeltagarna som de vuxna människor de är.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2002 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN