Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 380, den 30 november 1998

Praktisk pedagogik:┬áidéer och tips

Vad vill du lära dig?

I inledningen till varje kurs eller föredrag ställer jag frågan till deltagarna: "Vad vill du lära dig?". Jag låter dem berätta sina förväntningar för sin granne och sedan ber jag varje grupp berätta vad just de hoppas få lära sig.

Detta är ett utmärkt sätt att lära känna en grupp, att hitta nivån man ska lägga sig på och dessutom få veta vad som rör sig i folkdjupet på våra arbetsplatser.

Det kan ta lite tid, ibland en halvtimme av ett tre-timmars föredrag. Är det värt det?

Absolut, eftersom frågan skapar diskussion och engagemang kring ämnet och alla får ta del av synpunkterna. Ibland säger deltagarna, "Det var så roligt att få veta vad alla andra tyckte och tänkte".

Så här kan du fråga efter förväntningar:

  • Jag ställer inte frågan, "Vad vill du lära dig?", det första jag gör. Då faller den oftast platt och folk har lite att säga. Istället presenterar jag först ämnet och målsättningen med ämnet eller föredraget, sedan presenterar jag mig själv samt berättar vad som kommer att hända på kursen eller föredraget. När deltagarna har lärt känna mig och ämnet något efter 10-15 minuter då ställer jag frågan.

  • Är det en stor grupp så kan man nöja sig med att låta, säg, 10 personer berätta vad de vill lära sig. Räkna med att de "hungrigaste" tar för sig och ger svar som är en relativt god indikator på vad som rör sig i resten av gruppen. Du kan också gå runt och lyssna när de pratar två och två och snappa upp vad som diskuteras.

  • I regel skriver jag ner gruppens svar på ett blädderblock. Jag berättar ärligt vilka frågor jag inte kan svara på och vilka som ligger utanför ämnet. Jag ber också gruppen själva söka svaren i det jag säger. När jag tycker att jag svarat på en fråga så kollar jag med gruppen om de tycker att de fått svar och i så fall bockar vi av frågan på listan. Efter föredraget eller kursen tar jag med mig listan med frågor. Där finns utmärkta uppslag att skriva om i dokumentationen eller en framtida bok.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 1998 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändringUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN