Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 703, den 26 augusti 2013

En lärande upplevelse…

100 000 kr i vite för hemundervisning

Som de flesta Strategier-läsare känner till emigrerade jag med min familj till Åland för drygt ett år sedan p.g.a en konflikt om hemundervisning med vår dåvarande svenska hemkommun. Vi tyckte att vi hade goda skäl för att hemundervisa vår dotter med särskilda behov: god planering, vitsord från både svensk och internationell expertis och den äldre mer tillåtande skollagen. Men kommunen höll inte med. I tre år förde vi en ojämn kamp, dock alltid med förlust hos Högsta förvaltningsdomstolen. Sedan kom viteshot på en kvarts miljon kronor, socialanmälan och en bjärt vägran till varje form av samtal med de politiskt ansvariga. En mer välvilligt inställd politiker sa: "Kommunen mobbar er." Det låg något i det.

Till slut ansåg vi att det var bättre att fly än att illa fäkta. En tidig februarimorgon 2012 flyttade hela familjen till Åland där finsk skollag gäller med läroplikt istället för skolplikt, i likhet med de flesta av världens demokratier.

Efter flytten till Åland inträdde det stora lugnet. Nu först förstod vi vilken press vi varit utsatta för. Viteshotet återstod dock. Veckorna innan vi flyttade beslutade kommunen om ett vite de tyckte verkade rimligt: 180 000 kr för hemundervisning av ett barn fram till juni 2011. Beloppet fastställdes utan någon undersökning av vår ekonomi. Förvaltningsrätten tyckte dock att kommunen fick nöja sig med läsåret 2010-2011 och sänkte vitesbeloppet till 100 000 kr. Vi överklagade och vår advokat hävdade att domen bröt mot viteslagen eftersom vi nu var bosatta i Finland. Men vare sig Kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen gav prövningstillstånd och därmed fastställdes 100 000 kr i vite för hemundervisning i ett år av vår dotter – hon som målar bilder till vartannat nummer av Strategier.

Rika människor har bidragit till en fond som hjälper oss med delar av vitet, men det blir ändå ekonomiskt kännbart. Men det sägs att det som inte dödar en gör en starkare. I detta fall ligger det något i det.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Mer info på www.strategier.se/703.html


© 2013 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN