Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 857, den 24 augusti 2020

Några tankar om…

Varför saknar individen värde i Sverige?

I förra numret skrev vi om individens värde i Sverige. Individen verkar inte ha samma värde i Sverige som i andra demokratier, eller som det stipuleras i de internationella konventionerna. De svenska statsmakterna förefaller bry sig om makten, ideologierna, samhället, gruppen, och individen – i den ordningen.

Ett möjligt svar på frågan kan man hitta i de politiska program från 1970-talet som format dagens Sverige, exempelvis socialdemokratiska kvinnoförbundets program från 1978, Familjen i framtiden – en socialistisk familjepolitik.

Där kan man läsa följande: "Alla vuxna människor skall ges möjlighet att självständigt utvecklas i enlighet med sina intressen och önskemål..." Det låter ju väl i enlighet med mänsklig potential. Men meningen fortsätter med en kvalificeringen "... i solidaritet med andra människor". Vad kan det betyda? Längre ner i texten förtydligas innebörden:

"Av våra socialistiska värderingar följer, att friheten att självständigt utvecklas och forma sitt liv, måste ske i solidaritet med andra människor. Den liberala friheten, som innebär att var och en kämpar för sina intressen utan hänsyn till kollektivet, tar vi bestämt avstånd ifrån. Individens rätt att självständigt utvecklas måste underordnas de intressen som samhället som kollektiv i demokratisk ordning beslutar."

Idag kan formuleringarna låta som gammeldags socialistiska men i praktisk mening är tanken erkänd av bägge politiska blocken. De svenska statsmakterna vill i högre grad än de flesta demokratier styra människors utveckling i enlighet med sin politiska ideologi. Vi har skrivit om det tidigare: arbetslinje, förskola, skolplikt och jämställdhet. Om bägge vårdnadshavarna i en familj arbetar heltid, barnen går på förskola från ett års ålder och därefter i skola så är statsmakterna nöjda – man har följt "samhällets" intressen. Det är en valmöjlighet men många vill välja en annorlunda resa utifrån sina inre övertygelser.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/857.html


© 2020 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN