Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

bild på skribenten Nr 831, den 20 maj 2019

Opinionen

Har vi ett jag?

På Dagens Nyheters debattsida förs en debatt som började med metoo-rörelsen och nu har landat i socialkonstruktivism och om människan har ett självständigt inre jag eller ej. Jag ska ärligt säga att jag inte förstår hela resonemanget, men frågan om jaget lyser igenom och kan besvaras. Dagens neurovetenskap vet att våra emotioner spelar en central roll för utveckling, mognad och individuation till självständig person.

Vi föds inte som oskrivna blad utan med instinkter och emotioner med syfte att trygga vår överlevnad. Dessa emotioner bryr sig inte om tidsaktuella normer och ideologier – de bryr sig enbart om den livsavgörande anknytningen, typiskt till föräldrarna. Emotionerna driver barnet att alla medel söka närhet vid separation. De driver även barnet till tårar och vila vid fruktlösa försök. Allt för att överleva.

Detta är grunden till vårt jag, ett jag som kan ibland kan förefalla irrationellt men där hjärnan har sina skäl – överlevnad.

Om anknytningen känns säkrad och kan tas för given så drivs barnet vidare att upptäcka sig själv inifrån, sin kropp, sina känslor, sina passioner och ambitioner. Framåt puberteten börjar en självständig person växa fram, en person som utifrån sin inre upplevelse av det egna jaget tar självständig ställning till omvärlden och dess aktuella normer och ideologier. De känner sällan sig styrda, det inre jaget håller omvärlden på en armlängds avstånd vilket möjliggör reflektion och förmåga att fatta självständiga beslut.

Får detta jag mogna som naturen avsett blir det den inre känslovärldens chef som tolkar omvärlden på sitt unika sätt. Några av dessa personer kommer att sätta "a dent in the universe" som förre Apple-chefen Steve Jobs uttryckte det.

Men tyvärr får inte alla barn idag de emotionella förutsättningar som krävs för att utveckla detta jag. Dessa kommer att uppleva sig styrda av omvärldens normer, deras svagare jag orkar inte hålla emot.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/831.html


© 2019 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN