Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 778, den 16 januari 2017

Tredje heliga kon … allmän skola

Vad krävs för att Sverige ska ligga i framkanten i utvecklingen av mänsklig potential? Vi har talat om tre "heliga kor". Här berättar vi om den tredje "kon" som måste bort om fler svenskar ska växa till sin potential: den obligatoriska skolan.

Skolan är kanske den heligaste kon av alla. Man kan fråga sig varför. Allmän skola är ett historiskt sett mycket ungt fenomen med bara drygt 150 år på nacken. I den moderna tiden är den dock gammal och infördes före demokratin och psykologin. I väsentliga avseenden har den varit oförändrad sedan dess, trots att skolan under hela sin historia haft betydande problem med att ge alla elever kunskap, med korvstoppning, och med gängbildning, mobbning och annat. Det har funnits exceptionella skolor, men dess resultat har varit svåra att mångfaldiga. De har ofta drivits av eldsjälar i särskilda starkt socialt sammansvetsade samhällen.

Hur lärde sig folk innan skolan infördes? Ja, de som arbetade med jordbruk eller hantverk lärde sig på plats av den vuxna generationen. Aristokratin hade förvisso lärare men inte skola. Deras barn undervisades i hemmet av en informator. Läraryrket är alltså klart äldre än skolinstitutionen och lär bestå avsevärt längre.

Idag har vi normaliserat skolans problem och försöker hävda att det inte är skolinstitutionens fel att inte alla barn lär sig, långt mindre växer till sin fulla potential. Istället skyller vi på lärarna eller bokstavsdiagnoserna. Vi har lyckats så väl i det senare avseendet att vi anser att tiotals procent av våra unga har fel på sina hjärnor och borde medicineras för att fungera i skolan. Allt mer kunskap talar för att detta är felaktigt. Det är sällan fel på dessa barns hjärnor. Problemet ligger istället i ett samhälle och en utbildningspolitik som stressar barnen till dysfunktion genom intensiv exponering till utbildningsinstitutioner från ett års ålder.

Vårt närmast fanatiska försvar av skolinstitutionen verkar bottna i en ångest över brist på alternativ. Men som vi ofta skrivit tidigare i Strategier så finns idag en växande läroform som tydligt speglar skolinstitutionens problem – den nygamla formen hemundervisning där föräldrar själva undervisar sina barn istället för att skicka dem till skola, med anmärkningsvärt goda resultat såväl akademiskt som socialt, och gällande mänsklig potential.

Hemundervisning har visat att relation och känslor spelar större roll för lärande än pedagogik och kognition. Psykologin kan förklara orsakerna. Relationer och känslor är dock svårt att hantera i skolans stora åldersegregerade grupper, särskilt i kombination med barns höga exponering till förskola och fritids. Men hemundervisning är säkerligen bara en första spjutspets till många nya lärandeformer.

Skolan finns idag mest av tradition. Med dagens kunskap skulle vi aldrig uppfinna skolinstitutionen som lösning på barns och ungas behov av lärande och växande.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/778.html


© 2017 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN