Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 780, den 13 februari 2017

Det är dyrt att hemundervisa i Sverige

Strategier har ofta berättat om fenomenet i framkanten av den pedagogiska utvecklingen – hemundervisning. Forskningen på hemundervisning har i hög grad förnyat synen på lärande. Men hemundervisning i Sverige har visat sig dyrbart.

Familjen Sandberg i Mörbylånga kommun har framgångsrikt hemundervisat fem av sina sex barn under snart sju års tid och insynen har visat på goda pedagogiska resultat. Men kommunen har inte gillat verksamheten och utsatt familjen för två (2) fullständiga socialutredningar enbart motiverade av hemundervisningen. Ingen av utredningarna har dock kunnat hitta något fel på familjen eller barnens utveckling. Nu försöker kommunen ett nytt drag, vite. Föräldrarna har nu fått 30 750 kr utdömt i vite för hemundervisning av två barn under ett år.

Det är märkligt att ens behöva skriva om detta. I alla våra nordiska grannländer, Norge, Danmark och Finland är hemundervisning tillåten. I Norge prövade norska högsta domstolen frågan under 1990-talet och kom till slutsatsen att hemundervisning var omöjligt att förbjuda utifrån de internationella människorättskonventionerna, inte minst då Europakonventionen, första tilläggsprotokollet, artikel 2, tillika svensk lag sedan 1995. I Danmark är rätten till hemundervisning tradition och den förre danske utbildningsministern Bertel Haarder var hemundervisad. I Finland är läroplikten inskriven i finska grundlagen. Runt om i världen finner man att hemundervisning är tillåten i de allra flesta demokratier med Tyskland som anmärkningsvärt undantag. Tyskland har dock blivit kritiserad för detta av FN:s Särskilde Rapportör om Rätten till Undervisning i en rapport från 2006.

Svenska skollagen, 24 kapitlet, 23 paragrafen ger dock en möjlighet att tillåta hemundervisning om tre kriterier uppfylls: 1) Ett fullgott alternativ till skola, 2) att insyn medges, och 3) att det finns synnerliga skäl.

Familjen började hemundervisa ett av sina barn efter en ohållbar mobbningssituation i skolan. Man hade bara tänkt sig en kortare tid. Men det blev uppenbart för familjen att den trygga hemmiljön gav långt bättre pedagogiska resultat än väntat och hemundervisningen fortsatt med fler av deras barn under nu snart sju år.

Skolverkets rapport om att 60 000 svenska skolbarn mobbas borde i sig vara skäl nog att erbjuda föräldrar en annan lösning när den lokala skolan inte klarar uppdraget.

Man kan tycka att Mörbylånga kommun av omsorg av sina innevånare borde utnyttja lagens möjlighet att ge tillstånd för hemundervisning – det finns definitivt synnerliga skäl.

Familjen Sandberg hoppas nu att ROHUS vitesfond ska kunna täcka vitet så att de kan fortsätta hemundervisa sina barn. Dagens underdrift skulle vara att säga att det är dyrt att hemundervisa i Sverige.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand

Mer info på www.strategier.se/780.html


© 2017 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN