Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 529, den 26 september 2005

Tolv frågor som ger utveckling och lönsamhet

Om du svarar ja på nedanstående tolv frågor så kännetecknas din organisation av lönsamhet och utveckling! Det påstår i varje fall Marcus Buckingham i sin bok First, Break All The Rules.

Hur kan han påstå detta? Tja, vad sägs om intervjuer med 80 000 chefer och nästan 2 miljoner arbetstagare i tusentals organisationer, med hjälp av Gallup – det berömda marknads- och opinionsundersökningsföretaget? Om det är någon som har information om hur man når ett framgångsrikt ledarskap så är det Marcus Buckingham.

Vilka är då de tolv frågorna?

1. "Vet jag vad som förväntas av mig på jobbet?" Utan tydliga ramar och förväntningar är det svårt att göra ett bra jobb.

2. "Har jag material och utrustning för att göra mitt jobb på rätt sätt?" Förvånansvärt många arbetstagare tycker inte att de har de hjälpmedel som krävs för att göra ett bra jobb.

3. "Har jag möjlighet att varje dag göra det jag kan bäst på min arbetsplats?" Med andra ord, utnyttjar jag mina styrkor och talanger på jobbet? Det bör vara varje chefs uppdrag att se till att styrkor och talanger utnyttjas maximalt.

4. "Har jag under veckan som gått fått något erkännande och beröm för det jag gör?" Alla kan tappa lusten om inte chefen uppmärksammar det man gör rätt.

5. "Bryr sig min chef verkligen om mig?"

6. "Finns det någon på min arbetsplats som uppmuntrar min utveckling?" Tänk dig själv ett jobb där utvecklingsmöjligheterna är låsta.

7. "Tar andra på min arbetsplats hänsyn till mina åsikter?" Bristen på inflytande tycks vara en viktig orsak till missnöje.

8. "Får organisationens mål, vision och syfte mig att vara stolt över det jag gör?" Meningsfullhet har allt större betydelse för motivationen.

9. "Gör mina kollegor allt för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt?" Den kollektiva "kvalitetsandan" påverkar stämningen och resultaten.

10. "Har jag någon god vän på jobbet?"

11. "Har någon pratat med mig om mina framsteg och min framtid under det senaste halvåret?"

12. "Har jag haft tillfällen och möjligheter under året som gått att växa och lära?"

Buckingham (och medförfattaren Curt Coffman) noterar att deras intervjuer inte resulterade i några väsentliga frågor och svar kring löner, den högsta ledningen eller organisationens struktur. Klart avgörande för om man stannade, trivdes och utvecklades på jobbet var hur man blev sedd och behandlad av sin närmaste chef.

Jämför med Maslows behovstrappa. Börja med det grundläggande – att förstå förväntningar och att ha rätt utrustning. Gå sedan vidare och sök olika sätt för att se och uppmuntra dina medarbetare. Detta är avgörande för att uppnå resultat.

Lycka till! John Steinberg


© 2005 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN