Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 815, den 24 september 2018

Vänsteranarkister och högerkristna

Jag har alltid varit fascinerad över vilka upplevelser som ligger bakom de som har starka politiska eller livsstilsmässiga övertygelser. Varför tycker folk som de gör? Kunde de mötas i en djupare insikt?

I hemundervisningsvärlden kan man hitta två grupper med distinkt skilda uppfattningar som ändå kommit till liknande slutsatser. Den moderna hemundervisningens uppfinnare John Holt var en amerikansk vänsterliberal med övertygelsen att kunna förverkliga en sant frigörande skola. Senare insåg amerikanska "högerkristna" familjer att hemundervisning passade dem i sin önskan att fostra sina barn i linje med sin religiösa övertygelse.

I Europa idag finns grupperingar man lite vårdslöst kunde kalla "vänsteranarkister" som hemundervisar just i syfte att ge sina barn större frihet i lärandet. Här finner man ekologisk mat, veganer, och en antiauktoritär fostran. Vidare finns en mindre grupp "högerkristna" som värnar familjen och att barn växer upp bäst i familjemiljö med föräldrarnas kristna värderingar: familj, integritet och struktur.

Men i grunden finns hos bägge grupperna en frihetssträvan bortom samhällets största fördemokratiska institution, skolan. Skolan uppfanns som bekant innan demokratin var införd och ett av dess ursprungliga uppgifter sades vara att hålla folk i tukt och förmaning och förhindra uppror. Idag har skolan väsentligt mer demokratiska uppgifter men misslyckas ändå ibland trots de bästa intentioner, bland annat därför att familjer försvagats och ungas emotionella utsatthet ökat.

Den lilla saknade pusselbit som gör att dessa grupper inte alltid förstår varandra är den neuropsykologiska kunskapen om att barn som får en trygg anknytning i hemmet får turbofart i lärandet.

Eftersom jag väl känner personer i bägge grupperna så vet jag att dessa föräldrars ambition är att hjälpa sina barn växa till sin fulla potential och leva så fullödiga liv som möjligt. Ja, det är vad alla föräldrar önskar sina barn. Konflikten mellan dessa två grupper omintetgörs när vi förstår att mänsklig potential, mognad, tolerans, medkänsla, nyfikenhet och framåtanda inte utvecklas genom kognitiva pedagogiska metoder eller undervisning i någon särskild värdegrund. Istället handlar det om våra ungas emotionella trygghet och emotionella mognad, något vårt samhälle blivit allt sämre på att ge dem.

Man kan utsträcka resonemanget till dagens politiska ideologier som härstammar från mer än 100 gamla tankekonstruktioner. Hur relevanta är de idag? Högern kämpade för hundra år sedan för att försvara överklassens privilegier. Vänstern kämpade för mänskliga arbetsvillkor i en brutal arbetsmarknad och för lika rösträtt för alla. Varje människas lika värde etablerades då som ett grundläggande värde.

Idag behöver vi se att varje människas möjlighet att växa till sin fulla potential är ett grundläggande samhällsvärde.

Vänliga hälsningar Jonas Himmelstrand


© 2018 Utvecklingsbrevet Strategier för Mänsklig PotentialUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN