Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 725, den 25 augusti 2014

Bristande mognad kan ge narcissistiska drag

Dagens unga beskrivs av många som en generation med narcissistiska drag, som att förhärliga sig själva, undvika ansvar, skylla ifrån sig, och sakna reell förståelse för andra människor. I grunden kan dessa drag förstås som en brist på mognad.

Vi talar inte här om diagnosticerad psykisk sjukdom, utan om en ökning av narcissistiska drag, utan diagnos. Flera böcker har skrivits om narcissismen in det moderna samhället, nu senast Generation Ego som recenseras i detta nummer.

Det är framförallt två narcissistiska drag som lätt kan hänföras till bristande emotionell mognad, dels 1) oförmågan att ta till sig av kritik eller misslyckanden, och 2) oförmågan att sätta sig in i andra människors situation, eller andra kulturer eller historiska epoker med andra förutsättningar än den egna personen.

Vi vet idag att förmågan att ta till sig kritik och lära av sina misstag har en emotionell grund. Vi måste känna vår besvikelse för att ta den till oss. Vi behöver känna känslan sorg och ha våra tårar när vi misslyckats med provet. Vi behöver känna besvikelsen över jobbet vi inte fick.

Vi behöver känna sorgen över att inte kunna förändra det som inte kan förändras – hur vi ser ut, grunderna i vår person, i vilken familj och tidsepok vi föddes, och att inte kunna styra andra människors beslut. När vi känt känslorna och torkat våra tårar, öppnar sig ett nytt inre landskap, med våra faktiska möjligheter, och inte endast de vi önskar ska finnas där.

Men känslor av besvikelse är sårbara känslor. För att känna dem behövs tid, en lugn plats, och människor som står en nära och kan lyssna och trösta. Saknas den miljön kommer hjärnan att försvara sin värd mot dessa känslor, eller mot vad som ger upphov till känslorna. Utan vila och emotionellt stöd kan alltså försvaren ta sig sådana uttryck att vi förnekar fel, misstag och tillkortakommanden, och får ett drag som påminner om narcissism.

För att kunna förstå andra människor, andra sammanhang, andra kulturer och epoker krävs att hjärnan har förmåga att härbärgera kognitiv dissonans – mentalisering – och helst också motstridiga känslor – integrativ förmåga. När vi samtidigt kan uppleva både de egna känslorna och andras har vi förmåga till verklig empati. När vi samtidigt kan se både vår egen samtid, och en annan kultur eller tidsepok med andra förutsättningar, får vi perspektiv och kan förstå att vad som är fel idag, kan vara rätt i ett annat sammanhang.

Mentalisering och integrativ förmåga är de sista förmågorna som mognar fram i hjärnan, vid 3-7 års åldern. Men denna mognad kräver goda emotionella förutsättningar. Utvecklingen sätts på sparlåga av stress och emotionella försvar.

Det är viktigt att se att det inte bara är ett hårt samhälle som skapar försvar mot känslor. Försvaren mot känslor har också bidragit till ett hårt samhälle.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Läs mer på www.strategier.se/725.html


© 2014 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN