Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 499, den 19 april 2004

Hur är det att vara optimalt mänsklig?

Hur är människan när hon är som bäst, som mest utvecklad? Psykologen Abraham Maslow 1908-1970 är auktoriteten på detta område. Han grundlade den humanistiska psykologin som försökte förstå den fullkomliga psykiska hälsan.

Maslow är en central tänkare i den idétradition som Strategier bygger på. Därför ägnar vi en framsida åt honom. Mest känd är Maslow för sin behovshierarki.

Maslow var den första psykolog som på allvar intresserade sig för psykisk hälsa: Vad innebär det att vara fullt mänsklig? Hur är en sann, hel och autentisk människa i besittning av alla sina resurser?

Maslow fann att psykiskt friska människor i alla kulturer hade samma, djupt mänskliga egenskaper. Han kallade dem för självförverkligade människor; de som tillfredsställt alla sina grundläggande behov.

Psykisk ohälsa uppstår enligt Maslow när vi misslyckas med att tillfredsställa våra behov av kärlek, gemenskap, självförtroende och självförverkligande. Det är en slags bristsjukdom. Ett torftig kulturell miljö kan vara tillräckligt som hinder.

Självförverkligade människor utmärks framförallt av deras utomordentliga uppfattningsförmåga. De ser livet som det är, är bra på att läsa andra och genomskådar med lätthet det som är falskt och förljuget. De är samtidigt ödmjuka och lyssnar gärna på andra. De litar på livet och är sällan rädda. De är kreativa och vågar göra misstag. De är integrerade personligheter med få inre konflikter.

Som goda individualister är de mer påverkade av sin förståelse av sig själva och sina behov än av den omgivande kulturens värderingar. Samtidigt har de också en djup känsla av mänsklig samhörighet med andra. De har utan undantag ett arbete eller en uppgift som de känner är viktigt för dem. De har en tro på en meningsfull värld med andliga dimensioner utan att alltid vara religiösa. De skapar djupa jämlika vänskapsband och saknar behov av status och prestige. Konflikten mellan att vara självisk och osjälvisk upphör hos den självförverkligade människan, enligt Maslow. Hon är både och – samtidigt.

Den självförverkligade människan ska inte förväxlas med den auktoritära människan. Den auktoritära människan ser en fientlig värld där livet handlar om att dominera eller bli dominerad. Det är här vi ser girighet, egoism och en negativ individualism. Detta är dock snarast motsatsen till Maslows självförverkligade människa med goda mänskliga värderingar.

Självförverkligade människor har ofta "peak experiences" – något som många upplevt någon gång. Dessa har gemensamma drag med de mystiska upplevelser som religioner världen över berättar om.

"Det som en människa kan bli, måste hon bli." Ja, vi har inget val, enligt Maslow, annat än att lära och växa och se en lärdom i varje utmaning.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2004 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN