Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 409, den 20 mars 2000

Politiker och tjänstemän på teamkurs

En kurs i teambuilding för politiker och tjänstemän tillsammans, kan det vara något? För Kulturförvaltningen i Boden var det hjälp att komma vidare efter några år av tuffa nedskärningar. Att träffas, lyssna på varandra och sätta mål för framtiden gemensamt var viktiga ingredienser för att lösa en infekterad situation. Nu är arbetsglädjen tillbaka.

Nedskärningarna var hårda för många kommuner i början av 90-talet. På Kulturförvaltningen i Boden, som på många andra platser, väckte detta farhågor och oro. Skulle allt läggas ned eller hur skulle det bli? Oron gjorde att personliga motsättningar kom upp till ytan. Chefen fick svårigheter. Psykologer kallades in. Men situationen förbättrades inte nämnvärt.

Så småningom avgick chefen och en vikarierande chef, Jan-Olof Frank, tillsattes. Det var strax efter detta som jag i september 1995 reste upp till Boden på initiativ bl.a av Gunnel Larsson på Försäkringskassan i Boden. Idén var att göra en teambuildingkurs med både personalen på Kulturförvaltningen och politikerna i Kulturnämnden.

Först träffade jag Kulturförvaltningens ledningsgrupp under en förmiddag. På eftermiddagen började teambuildingkursen som internat med hela teamet som fortsatte till lunch nästa dag.

Visst höjde några politiker en aning på ögonbrynen när det kom fram att teamet skulle rösta om målen. Var det inte politikerna som bestämde målen?

Det hela slutade dock i en bred samsyn om vad Kulturförvaltningen ville uppnå de närmaste åren. De många bikuporna och gruppdiskussionerna skapade både intresse och förståelse.

Här är några lärdomar som kan göras av denna framgångsrika förändringsprocess:

  • Ett mål som alla inblandade har varit med och diskuterat fram tillsammans är mångfalt mer värt än ett mål som bestämts av ledningen och finns i en pärm eller presenteras av ledningen på ett formellt möte. Det är känslan av att det är vårt eget mål som skapar engagemang!

  • Oklara mål och farhågor för framtiden kan skapa en mängd problem och svårigheter. Motsättningar och rädslor får för stora proportioner och blir i sig ett hinder för att få den dagliga verksamheten att fungera tillfredställande.

  • Det är något magiskt när beslutsfattare och personal träffas och får lära känna varandras verklighet och bevekelsegrunder mer på djupet. Detta var en insikt som gjordes av både politikerna och tjänstemännen på denna kurs.

Kulturförvaltningen i Boden lever vidare i god vigör. Vissa aktiviteter, som t.ex. uppsökande verksamhet, har fått stryka på foten medan andra verksamheter är i full gång. Allt är inte som det var innan nedskärningarna men inte på långa vägar så illa som farhågorna innan.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2000 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändringUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN