Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 518, den 7 mars 2005

Trygg anknytning – nyckeln till goda relationer

Vi har skrivit en hel del om goda relationer i Strategier. Goda relationer är bra både för vår hälsa och för våra organisationers effektivitet. Men hur lär vi oss om relationer? I utvecklingspsykologin har jag hittat Bowlbys anknytningsteori som förklarar grunden till goda relationer.

Vi tänker oss ofta relationskunskap som något som hör till vuxenvärlden eller i varje fall till sena tonåren.

Kunskap om relationer grundläggs dock mycket tidigare än så. Anknytningsteorin visar att vi får vår grundläggande utbildning i relationer redan under våra första år i livet. Om vi som 3–4-åringar "utexamineras" med en trygg anknytning så har vi fått en solid grund för fortsatt lärande om relationer. Men följs inte "läroplanen" så kan vi få en otrygg anknytning och då blir fortsättingen lite besvärligare och kan kräva medveten träning senare i livet.

Anknytningsteorin började utvecklas av den brittiske psykiatern John Bowlby på 1940-talet. Bowlby upptäckte att små barn som utsattes för långa separationer från föräldrarna – t.ex. barn som låg på sjukhus och endast fick en timmes besök i veckan – utvecklade beteendestörningar.

Bowlbys kollega Mary Ainsworth skapade senare en forskningsmetod, the strange situation, för att fastställa graden av anknytning. Barnen observerades sedan i hemmiljö och forskarna kunde se vilket förhållningssätt som gav en trygg anknytning – tillgängliga, empatiska och lyhörda föräldrar gav tryggt anknutna barn.

I flera forskningsprojekt har man sedan följt barnen upp i vuxen ålder. Trygg anknytning har ett starkt samband med gott självförtroende, överlägsen social kompetens, självständighet, många kompisar, att fungera väl i grupp – ja, alla de egenskaper som vår skola har som ambition att ge. Även skillnader mellan könen har visat sig bli klart mindre utpräglade hos tryggt anknutna barn och ungdomar.

En bakgrund med otrygg anknytning gör oss som vuxna mer sårbara för stress och förändringar och mer att jobba med i våra relationer. Genom att förstå och bearbeta vårt förflutna kan vi skapa oss en trygg anknytning även i vuxen ålder. Hela floran av självhjälpsböcker i västvärlden kan ses som ett tecken på behovet av att hela en otrygg anknytning.

Den som tycker sig ha en otrygg anknytning med sig i bagaget är inte ensam. I västvärlden så har 25–65%! av befolkningen – beroende på uppfostransfilosofi – en otrygg anknytning i sin bakgrund.

Anknytningsteorin är högaktuell. Den moderna neurobiologin bekräftar den till stora delar. En färsk rapport från Folkhälsoinstitutet betonar vikten av att få en trygg anknytning under småbarnsåren eftersom det visat sig medföra en bättre psykisk hälsa senare i livet.

I vår stressiga och förändringsintensiva värld behöver vi egentligen en trygg anknytning mer än någonsin.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Källor och info på www.strategier.se/518.html


© 2005 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN