Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 448, den 7 januari 2002

Hur du skapar mer "flow" i ditt liv

"Flow" kallas den djupt tillfredsställande upplevelsen av att glömma tid och rum och helt gå upp i en uppgift. Flow ger en känsla av glädje, upprymdhet och närvaro. Hjärta, vilja och sinne blir ett och uppmärksamheten fokuseras totalt. De flesta människor har upplevt flow utan att känna till begreppet. Det är fullt möjligt att skapa mer flow i våra liv.

En som forskat på flow är Mihály Csikszentmihályi, professor i psykologi i Chicago. Han har också skrivit böckerna Flow och Finna flow. (Engelskans "flow" betyder "flöde" och i detta sammanhang används "flow" också på svenska.)

Att uppleva flow är inte beroende av någon medfödd talang, ekonomi, utbildning, ålder, livsåskådning eller etnisk tillhörighet. Sökandet efter flow är en djup drivkraft hos människor. Flow är lika naturligt mänskligt som skratt och gråt. Däremot är det helt klart att mental träning och disciplin ökar möjligheterna för att regelbundet uppleva flow.

Tvärtemot vad många tror visar Csikszentmihályis forskning att vi oftare är i flow på arbetet än på fritiden. På fritiden sysselsätter sig många med passiva sysselsättningar som TV eller video. Då är det svårt att uppleva flow. En aktiv fritid däremot skapar många möjligheter för flow.

Flow är inte bara trevligt utan också effektivt. I flowtillståndet arbetar vi bäst på arbetet och lär bäst i skolan eller på kursen. Flow är alltså på många sätt ett mycket eftersträvansvärt tillstånd.

Med rätt målsättning, ledning och arbetsformer kan vi få mer flow i både arbete, liv och lärande. Här är några tips för mer flow i en uppgift på jobbet, skolan eller utbildningen:

  • Ett avgörande kriterium för att flow ska uppstå är att vi upplever uppgiften som meningsfull och väljer att engagera oss i uppgiften.

  • Ett annat avgörande kriterium är att "ribban ligger rätt". Vår uppgift ska utmana vår skicklighet samtidigt som den inte är svårare än att vi klarar det. Är uppgiften för svår får vi ångest istället för flow, och är den för lätt blir det tråkigt.

  • Störst sannolikhet att uppleva flow har vi i en aktivitet där vi har stor skicklighet samtidigt som den är en stor utmaning, eller med andra ord att göra sitt yttersta inom något man redan är bra på.

  • Klara målsättningar och regler underlättar upplevelsen av flow. Det är därför lätt att uppnå flow under schackspel, musikutövande och vissa idrottsaktiviteter. Målet är klart och reglerna är tydliga.

  • När människor är i flow minskar behovet av yttre belöningar. Den eufori som flowtillståndet ger är helt enkelt en alldeles tillräcklig belöning i sig själv.

Med mera flow i skola, på kurser och i arbetslivet kommer vi att lära oss mer och arbeta effektivare samtidigt som vi är gladare och mår bättre.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Information om böckerna som nämnts i artikeln finns på www.strategier.se/448.html


© 2002 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN