Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 388, den 6 april 1999

Helhetssyn eller bråk mellan delarna

Helhetssyn är ett honnörsbegrepp som ofta kommer på skam i verkligheten. Vi ser exempel på detta i arbetslivet, i affärslivet, i politiken och kanske i det egna teamet. Ofta ser vi om vår egen del och bryr oss mindre om dess konsekvenser för helheten. Hela vår globala miljöproblematik ryms ju i detta dilemma.

Exempel är lätta att hitta: Härom året sparade en kommun in på snöskottningen. Det ökade antalet benbrott kostade mer än snöskottningen – men det gick på ett annat konto. Sociologisk forskning om konsekvenserna av dagens nedskärningar visar att de i vissa fall ökar samhällets kostnader på sikt.

Världens ledare har under de senaste årens miljökonferenser enats om vilka de globala miljöproblemen är. I praktisk handling är det dock i regel ännu kortsiktiga nationella intressen som gäller. Att det brådskar visar The World Watch Institute som räknat ut att om BNP hos Kina, Indien och Indonesien växer med 5% per år, en inte orimlig siffra, så har vi en helt ohållbar miljösituation redan inom 12 år.

De två sista böckerna jag skrivit om i Strategier har bägge på olika sätt lyft fram just dålig kommunikation och brist på tillit som avgörande skäl till att helhetssyn sällan tillämpas praktiskt. När delarna bråkar och inte lyssnar på varandra så försvinner helhetssynen.

Principerna som bidrar till helhetssyn verkar vara de samma vare sig det gäller det egna teamet eller internationella relationer. Här några praktiska idéer:

  • Lyssna på dem som företräder andra delar av helheten. Försök förstå dem även om du tycker ståndpunkten är orimlig. "Ställ" dig i deras skor. På vilket sätt är deras ståndpunkt viktig för dem? Kan vi hitta en lösning där alla vinner?

  • Skapa tillit. Helhetslösningar bygger ofta på att man måste lita på aktörer som man inte har "kontroll" över. En historia av generositet och ömsesidig respekt underlättar naturligtvis denna process.

  • Hitta en vision där alla delar faller på plats. Historiens största ledare har inte haft "kontroll" över sitt folk. De har lett i kraft av sitt goda exempel och sin förmåga att formulera en vision för sitt folk. Jag tänker på ledare som Gandhi, Martin Luther King och Nelson Mandela.

  • Tala med människor som du är obekväm med. Lär känna dem. Be dem berätta om sina bevekelsegrunder för sina uppfattningar och lyssna med intresse. Ni kommer bägge att växa som människor.

  • Öva tilliten till livet. Rädsla, otrygghet och sviktande självkänsla gör ofta att vi ser faror överallt och krampaktigt håller fast vid en del av helheten mot en annan. Tillit till livet gör det lättare att, som Karl-Erik Edris uttrycker det, "…bestiga visionernas berg" och se hur saker och ting hänger ihop i en helhet.

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 1999 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändringUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN