Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 484, den 8 september 2003

Lär dig välbefinnandets hemligheter

Vad kännetecknar de människor som mår riktigt bra? Den första psykolog som på allvar ställde sig den frågan var amerikanen Abraham Maslow på 40-talet. Maslows upptäckter har senare bekräftats av andra, bl.a. Gail Sheehys undersökning i bästsäljaren Pathfinders.

Sheehy gjorde en omfattande undersökning i USA, Kanada och Europa för att hitta riktigt välmående människor.

Rent allmänt visar undersökningen att äldre – över 40 år – har högre välbefinnande än yngre; gifta högre än ensamstående och högutbildade högre än lågutbildade. Många välmående människor var egna företagare, särskilt bland de yngre. Däremot visade sig inkomst inte vara lika viktigt som ålder, kärleksfulla relationer och tillfredsställelse i arbetet.

Sheehy fann tio kännetecken som utmärker människor med högt välbefinnande. Här är de fem viktigaste i rangordning:

1. Mitt liv har mening och riktning. Människor med högt välbefinnande är engagerade i något större än sig själva: arbetet, en idé, andra människor eller ett socialt mål. De har en vision med sitt engagemang som ger deras liv en riktning.

2. Jag har upplevt en eller flera stora förändringar i mitt liv och hanterat dem på ett ovanligt, eget eller kreativt sätt. Ofta har välmående människor upplevt stora förändringar i sina liv som förändrat synen på livet. De var bra på att hitta egna kreativa lösningar på livets utmaningar. Överhuvudtaget hade människorna med högst välbefinnande mer ovanliga och exotiska livsstilar.

3. Jag känner mig sällan lurad eller besviken på livet. Som väntat var de välmående människorna duktiga på att vända motgångar till lärande upplevelser. Hälften av alla de välmående människorna hade upplevt ett stort personligt eller yrkesmässigt misslyckande. De upplevde dock att misslyckandet givit mer än det kostat.

4. Jag har redan nått flera långsiktiga mål som är viktiga för mig. De välmående människorna berättade att de redan nått flera viktiga mål i livet som ett bekvämt liv, familj och en känsla av att ha åstadkommit något. Intressant är att de välmående människorna var de som var minst villiga att riskera familj och nära relationer för arbete eller karriär.

5. Jag är nöjd med min personliga utveckling. De tre personliga egenskaper som alla i undersökningen satte högst var att vara ärlig, kärleksfull och ansvarstagande. De välmående hade också i högre grad införlivat dessa i sina liv. De mest välmående kvinnorna var dessutom: ambitiösa, modiga, kunniga, öppna för nya erfarenheter, lekfulla och humoristiska. De välmående männen var trygga med intimitet, modiga, öppna för nya erfarenheter, i fysisk trim och hade ledarförmåga.

Vi återkommer med de fem återstående egenskaperna i ett senare nummer.

Lycka till! Jonas Himmelstrand

Bokinfo finns på www.strategier.se/484.html


© 2003 Fortbildningsbrevet Strategier för att Lära & VäxaUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN