Strategier logo

Strategiers syfte är att inspirera växande till vår fulla mänskliga potential – i skolan, företaget, samhället och hemmet.

Utvecklingsbrevet

m10

Nr 424, den 4 december 2000

Ledarskap, ansvar och frihet

Det har alltid fascinerat mig att flera av våra största ledare inte haft "kontroll" över sitt folk. Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela m.fl. har alla varit ledare för folk som de inte haft "kontroll" över. De har istället lett i kraft av att ha formulerat en positiv vision som funnits latent hos sitt folk.

Finns det exempel på företag som lyckats med detta i arbetslivet? Ja, i Strategier har vi genom åren bl.a. skrivit om Semco A/S, Byggsan, VISA och Linux som på olika sätt släppt på kontrollen för att vinna i kreativitet.

Vi har också skrivit om konsulten Peter Block som frågade sig varför västvärlden har hyllat Sovjetsystemets sönderfall samtidigt som vi fortfarande har en liknande hierarki i många av våra egna företag och offentliga organisationer – med samma brist på motivation och engagemang. Skolkritiker menar att det begränsade inflytande som elever och lärare har i skolans hierarki är ett av skolans grundläggande problem.

Managementkonsulten Tom Peters sa redan för tio år sedan att västvärlden står inför sin största revolution någonsin, förändringen från hierarkiska pyramider till mer kreativa nätverk. Tittar man på vissa organisationer i starkt konkurrensutsatta områden kan man finna en stark hierarki på pappret men i verkligheten uppleva ett mer eller mindre kaotiskt kreativt nätverk. Det finns helt enkelt inte tid för hierarki i traditionell mening.

Vilka vinster kan detta ge och hur kan man få det att hända på flera företag?

Ja, om man lyckas är ju de potentiella vinsterna stora: mer engagemang, ökad kreativitet, större flexibilitet m.m.

Först och främst måste det givetvis finnas en vilja hos cheferna att driva denna utveckling. Men det räcker inte alltid.

Jag har sett chefer och arbetsledare göra ärliga försök att minska på kontrollen och decentralisera ansvar och befogenheter utan att få personalens stöd. "Varför?", har jag hört flera chefer fråga.

Många av oss är rädda för ansvar. Vi är rädda att ansvar ska medföra kritik för misstag och därmed mindervärdeskänslor och ökad stress. Att inte ha inflytande och ansvar ger dock också stress och känslor av otillräcklighet. Vilken stress är värst?

När vi som medarbetare får tillräckligt med uppmuntran, handledning och mentorskap för att växa in i rollen med ett större ansvar så kan stressen faktiskt minska och vårt självförtroende öka. Att få större ansvar innebär att växa och utvecklas som människa. Med en positiv initiering kan det lyckas.

Härom veckan skrev tidningen Metro om en hotellchef som hade avskaffat sig själv som VD och överlåtit driften till medarbetarna. Den f.d. hotellchefen berättade att hon numera fungerade som coach till medarbetarna. Det händer mer och mer!

Lycka till! Jonas Himmelstrand


© 2000 Fortbildningsbrevet Strategier för människor & organisationer i förändringUtskrift


 

AKTUELLT

HEM

LÄS STRATEGIER

PRENUMERERA!

OM STRATEGIER

KONTAKTA OSS

LÄNKAR

LOGGA IN